ලොව මිලෙන් අධිකම ජංගම දුරකථනය හැදෙන්නේ මෙහෙමයි

0
2297

Vertu යනු 1990දී Nokia සමාගමෙන් වෙන්ව නමුත් එහි පාලනයට යටත්ව, ඇරඹුණු සමාගමකි. Frank Nuovo ගේ මූලිකත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණු එම කණඩායමේ අරමුණ වූයේ, ජංගම දුරකථනයක “මිල“ යන සාධකය සැලකිල්ලට නොගන්නා පාර්භෝගිකයින් වෙනුවෙන් නිපදවිය හැකි ජංගම දුරකථනයක් නිර්මාණය කිරීමයි. භාවිත කළ හැකි උසස්ම තත්වයේ අමුද්‍රව්‍ය හා මිලෙන් අධිකම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලි යොදාගනිමින් නිර්මාණය වන ජංගම දුරකථනයක් කුමන අයුරකින් පාරිභෝගිකයින් අතරට යා හැකිදැයි යන්න ඔවුන්ගේ සැලකිල්ලට ලක් විය.

පසුගිය වසරේ පුද්ගලික සමාගමක් මඟින් මිලදී ගැනීමෙන් අනතුරුව Vertu සමාගම සම්පූර්ණයෙන්ම Nokia සමාගමෙන් ඉවත්වූ අතර ප්‍රධාන මෙහෙයුම් පද්ධතිය ලෙස Android මෙහෙයුම් පද්ධතිය යොදාගන්නා ලදී. Vertu ජංගම දුරකථන ලොව මිලෙන් අධිකම ජංගම දුරකථන වලටත් වඩා 4 ගුණයක් පමණ මිලෙන් යුක්තය. එමෙන්ම මේ සමාගමේ සියළුම නිපැයුම්, එකම වහලක් යට සේවය කරන නිර්මාණකරුවන්, ඉංජිනේරුවන් සහ එකලස් කරන්නන් විසින් සිදු කරනු ලබයි.

Photo Credit: TheVerge