ඉදිරියට එන්න iPhones portless වේවිද?

0
1017

ඔන්න දැන් Apple සමාගමෙන් reports කිහිපයක් එලියට ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේ reports වලට අනුව අපි කුරුත් හිතාගන හිටිය USB-C iPhone එකක් එන්නේ නැති බව පෙන්නලා දිලතියෙනවා. ඉතින් මේ repor වලින් කියන්නේ Apple සමාගමට USB-C iPhone එකක් සහ power button integrate කරපු Touch ID එකක් iPhone වලට දෙන්න කිසිම plan එකක් නැතිබවයි. ඉතින් අපි කුරුත් හිතන් හිටියේ මේ technologies දෙකම 2020 iPad Air එකේ බලාගන්න පුළුවන් උන නිසා අපිට ඉදිරියට ඊට සමාන iPhone එකක් බලාගන්න පුළුවන් වේවි කියලයි. 

ඉතින් මේ reports වලින් අපිට තවත් දේවල් කිහිපයක් පැහැදිලි වෙනවා, ඒ තමයි Apple සමාගම USB-C iPhone එකකට යන්නේ නැතුව කෙලින්ම portless iPhone එකකට යාවි කියලා. ඉතින් මේකත් long-rumored feature එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ portless iPhone එක wireless charging වලට use කරන්නේ MagSafe technology එක වෙනවා. ඉතින් මේ reports වලට අනුව මේ iPhone එක portless නිසා මේ iPhone එකේ waterproof capabilities වැඩි කරනවා. ඉතින් reports වලට අනුව දැනට තියෙන Lightning port completely අයින් කරන්න Apple සමාගමට අදහසක් නැ, ඔවුන් මේ Lightning port එක අනිත් devices වලට තිගටම use කරනවා. ඉති අපි කලින් කතා කර වගේම Apple සමාගම iPhone වල Touch ID එක power button එකට integrate කරන සුදානම් නෑ, ඒ උනත් ඔවුන් මේ Touch ID scanner එක display directly integrate කරන්න ඉඩ තියෙනවා.

ඉතින් මේ reports වලින් ඉදිරියට එන්න තියෙන iPhones ගැන hints කිහිපයක් දීල තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ features iPhones වලට ඒවි කියලා.