ඊලග OnePlus flagship phone එක මොන වගේද?

0
1241

ඉතින් ඔන්න දැන් OnePlus සමාගමේ ඊලග flagship phone එකේ leak කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට ඇවිල්ල තියනවා.  අන්තර්ජාල තොරතුරුවලට අනුව මේ ඊලග OnePlus flagship phone එක OnePlus 9 Pro යනුවෙන් නම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම design එක සහ display එක OnePlus 8 Pro එකට ගොඩක් සමාන බවයි. මේ අලුත් OnePlus 9 Pro එකෙන් අපිට curved display එකක් බලපොරුත්තෝ වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ 9 Pro phone එක OnePlus 8 Pro phone එකට වැඩ පමනයෙන් පොඩි වෙනවා. අපිට මේ අලුත් phone එකේ 6.55-inch display එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා මේ phone එක wield කරන්න පහසු වෙනවා.

අන්තර්ජාල තොරතුරු වලට අනුව  Galaxy Note 20 phone එකේ වගේ camera bump එකක් මේ අලුත් OnePlus 9 එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුන්,  ඒ උනත්  9 Pro phone එකට cameras හතරකට පමණක් ඉඩ තිබෙන බවයි අන්තර්ජාලය තවතුරටත් පෙන්වාදෙන්නේ. මේ leak වෙච්ච තොරතුරු හරියටම් specs ගැන සදහන් කරලා නෑ, ඒ උනත් මේ අලුත් OnePlus phone එකට Qualcomm සමාගමේ high-end next generation Snapdragon 800 series chip එකක් use කරන්න පුළුවන් බවයි අන්තර්ජලතොරතුරු තව දුරටත් පෙන්වාදුන්න.ඒ වගේම අපිට 144Hz refresh rate display එකක්ද බලාපොරොත්තු වන්න පුළුවන් වෙනවා. තවද camera sensors වල update එකක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්.

OnePlus සමාගමට අනුව මේ 9 Pro phone එක 2021 එකේ මාර්තු මාසයේදී release කරන්න බලාපොරොත්තු වන බවයි. ඉතින් එය OnePlus සමාගමට අනුව  සාමාන්‍ය දෙයක් මොකද OnePlus සමාගම flagship phones release කරන්නේ අවුරුදෙන් අවුරුදටයි. ඉතින් මේ COVID-19 pandemic එක නිසා සමාගම් කිහිපයකටම ඔවුන්ගේ release dates කල්දාන්න උන ඉතින් අපි හිතනවා OnePlus සමාගමට මෙයට මුහුණ දෙන්න වෙන්න එපා කියල. ඒ වගේම මෙය තම පලවෙනි leaks පමණයි අපිට කියන්න බෑ OnePlus සමාගම මේ design එකට වෙනස්කමක් කරයිද කියල ඒ නිසා “let’s hope the best for 2021.”