මේ ඔරලෝසුවේ වටිනාකම කෝටි 5කටත් වැඩියි.

0
2713

ඇමරිකානු ඩොලර් $400 000ක් හෙවත් ලංකාවේ මුදලින් රු කෝටි 5 ලක්ෂ 22කට ආසන්න මිලක් සහිත මේ ඔරලෝසුව ලොව විශිෂ්ඨතම, නිරවද්‍යම මෙන්ම මිලෙන් අධිකම ඔරලෝසුව ලෙස හැඳින්වේ. අධි තාක්ෂණික ස්විස් ඔරලෝසු නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Uwerk විසින් UR-1001 ලෙසින් හැඳින්වෙන මේ ඔරලෝසුව නිපදවූයේ පසුගිය වසරේ වුවත් මේ වනතුරුත් එය පුදුම සහගත ඔරලෝසුවක් ලෙස පිළිගැනෙනවා.

වටිනා මැණික් 51 ක් ඔබ්බවා ඇති මෙහි බඳ සම්පූර්ණයෙන්ම උසස් තත්වයේ ලෝහයෙන් නිමවා ඇත. සාමාන්‍ය ඔරලෝසුවක මෙන් දැති රෝද වලින් ක්‍රියාත්මක වන මෙහි වෙලාවට අමතරව මාසය දිනය වසර මෙන්ම දිවා රාත්‍රි බව පෙන්වීමටත් යාන්ත්‍රික ක්‍රමයක් යොදාගැනෙනවා. දින 30 සහිත මාස දින 31 සහිත මාස හඳුනාගෙන නිවැරදිව දිනය පෙන්වීමටත් මේ ඔරලෝසුවට හැකියාව ඇත.

මේ ඔරලෝසුවේ ඇති අනෙක් විශේෂත්වය නම් වසර 1000ක් යනතෙක් නිවැරදිව වේලාව පෙන්නුම් කිරීමට ඇති හැකියාවයි. ඒ නිසා මෙය ඔබේ දරුවෙකුට ලබා දුන්නොත් පරම්පරා ගණනාවක් පවතින පාරම්පරිකා ඔරලෝසුවක් වේවි.

UrwerkCollage1WEB Urwerk-UR-1001 URWERK-Zeit-Device