අලුතම Nikon Z FC mirrorless camera එක.

0
1176

ඔන්න දැන් Nikon සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම mirrorless camera Z series එකට අලුත් camera එකක් release කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Z FC camera එක. ඉතින් මේ Z FC camera එක පෙනුමෙන් retro aesthetic එකක් ගන්නවා. Nikon සමාගමට අනුව මේ අලුත් camera එක හදල තියෙන්නේ 80’s තිබුණු FM2 film SLR කියන camera එකට සමාන වෙන්න විදියට බවයි. මේ Z-series cameras වල shutter speed, exposure compensation සහ ISO වලට dedicated dials බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා.

අන්තර්ජාලයට අනුව මේ approach එක Nikon සමාගම 2013 release කරපු retro style full frame DSLR එකක් වන Nikon DF එකටත් සමාන බවයි.  ඉතින් මේ Z FC camera එකේ අපිට 20.9-megapixel APS-C sensor ( no SLR mirror and prism) එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. එනිසා මේ camera එක compact සහ FM2 එකට ගොඩක් සමාන වෙනවා. මේ camera එකේ exterior එකට අමතරව මේ camera එක Z50 එකට සමාන specs තියෙන modern camera එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් camera එකේ features තිහ බැලුවොත් vari-angle touchscreen, OLED electronic viewfinder, USB-C charging, SnapBridge wireless connectivity සහ webcam එකක් විදිහටත් use කරන්න පුළුවන් වෙනවා. 

ඉතින් මේ Z FC camera එක fully manual mode කරන්න පුළුවන් වගේම PASM operation switch මේ Z FC camera බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ camera එකේ native ISO range එක තමයි 100-51,200 ඒ වගේම 209 points තියෙන hybrid AF system එකක්ද බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ camera එකේ Video capability එක ගැන ගොඩක්ම focus කරලා නැති උනත්,  මේ camera එකෙන් 4K/30fps shoot කරන්න පුළුවන් වෙනවා.