අළුත් Samsung midrange devices වලට high refresh rate එකක් තියෙන screens.

0
1090

ඉතින් ඔන්න දැන් අන්තර්ජාලයට Samsung සමාගමේ අලුත් devices දෙකක් ගැන Leaks කිහිපයක් ඇවිල්ල තියෙනවා, ඒ තමයි Galaxy A52 සහ  A72. ඉතින් මේ phones දෙකම midrange devices වෙනවා. ඉතින් මේ phones දෙකම Leaked press renders සහ prices කිහිපයක්ම අපිට මේ මාසයේදී බලාගන්න පුළුවන් උනා. ඉතින් මේ Leaks වලට අනුව මේ අලුත් phones වලින් higher refresh rate screens බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට higher refresh rate එකක් තියෙන screens එකක් බලාගන්න පුළුවන් උනේ  pricier flagship devices වලින් විතරයි, එත් දැන් මේ අලුත් Galaxy A52 සහ A72 එකෙන් මේ feature එක බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා.

ඉතින් මේ phones දෙකම LTE සහ 5G versions වලින් වෙළදපොලට එන්න තියෙනවා. LTE phones වලින් 90Hz displays වගේම 5G versions වලින් 120Hz  displays බලාපොරොත්තු වෙන්නා පුලුවන් වෙනවා. ඉතින්  A52 phones වල reported specs ගැන කතා කරොත් අපිට Snapdragon 750G chipset, 6.5-inch OLED screen සහ 4,500mAh battery (with 25W fast charging) බලාගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම 6GB of RAM / 128GB of storage නැත්නම් 8GB of RAM / 256GB of storage බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. cameras ගැන කතා කරොත් 64-megapixel main sensor, 12-megapixel ultrawide, 5-megapixel macro සහ 5-megapixel depth-sensor එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. 

ඉතින් ඒ වගේම අපිට 32-megapixel selfie camera එකකුත් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් midrange devices එකකට මේ specs සහ feature ඉතිමත්ම හොදයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ phones දෙකම ගොඩක් popular phones වේවි කියලා.