දැන් ඔබට Xbox console එකක් තුලින් YouTube HDR content නරබන්න පුළුවන්.

0
1174

ඔන්න දැන් Microsoft Xbox consoles වල finally YouTube HDR content enable කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට HDR content support කරන consoles තමයි, Xbox One S / X devices සහ අලුත්ම consoles වන Xbox Series X සහ Series S කියන consoles. ඉතින් ඔයාල ගව HDR videos capable TV එකක් එහෙමත් නැත්නම් monitor එකක් තියෙනවනම්, YouTube app එක automatically HDR content output කරන්න switch වෙනවා.

ඉතින් මෙවෙනකන්ම Xbox එකේ තියෙන YouTube app එක  HDR content support කරේ නෑ, ඒ උනත් PlayStation 4 එකේ 2019 ඉදන්ම HDR බලාගන්න පුළුවන් උන. ඉතින් ගිය නොවැම්බර් මාසයේදී PS5 සහ Xbox Series X launch කරා, ඉතින් මේ PS5 සහ Xbox Series X launch කරන කොට මේ දෙකේම HDR support කරේ නෑ. ඉතින් මෙවෙනකොටත් අපිට PS5 එකේ HDR content බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නෑ. අන්තර්ජාලයට අනුව මේක PS5 එකට ලොකු අඩුපාඩුවක් වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් TVs වල HDR content එකක් play කරනකොට HDR mode  switch වෙන්න automatically user ගෙන්  අහන්නවා.

ඉතින් දැන් අපිට ඕනේ YouTube එකේ තවත් HDR content available වෙන්න. ඒ වගේම දැනට YouTube එකේ තියෙන හොදම HDR content ගොඩක් test videos එහෙමත් නැත්නම් මිට අවුරුදු ගානකට කලින් upload කරපු videos වෙනවා. ඒ උනත් අපිට දැන් HDR trailers ගොඩක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා, ඒ උනත් content creator කරන අය HDR content upload කරන්නේ නෑ.