අලුත් budget Motorola phone එක.

0
1130

ඔන්න දැන් Motorola සමාගම ඔවුන්ගේ තවත්  low-cost device එකක් announce කරලා තියෙනවා. ඉතින් Motorola සමාගම ලොකු batteries සහ fast-refreshing displays තියෙන devices කිහිපයක් මේ අවුරුද්දේ announce කරා, ඒ උනත් මේ phone එක තමයි දැනට අව least expensive model එක වෙන්නේ. මේ අලුත් device එක තමයි Moto G20 කියන phone එක. මේ phone එකේ 90Hz refresh rate එකක් තියෙන 6.5-inch 720p LCD display එකක් සහ 5,000mAh battery එකක් බලාගන්න ගන්න පුවන් වෙනවා.

සමාගමට අනුව මේ Moto G20 device එක අලුත් budget series එක එන්න device එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ G20 phone එකේ අපිට 48-megapixel main camera, 8-megapixel ultrawide, 2-megapixel macro, depth-sensing cameras සහ 13-megapixel selfie camera එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ අවුරුද්දේ launch කරපු Moto G-series phones එක බැලුවම මේ G20 phone එකේ Snapdragon chipset එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නෑ, ඒ වෙනුවට  Motorola සමාගම මේ phone එකට use කරලා තියෙන්නේ Unisoc T700 processor (with 4GB of RAM) එකක් වෙනවා.

මේ අලුත් Moto G20 phone එකට 64GB නැත්නම් 128GB built-in storage එකක් එන්නාව, ඒ වගේම microSD එකක් use කරලා expand කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ G20 phone එක ship කරන්නේ Android 11 සමගයි. ඉතින් අපි හිතනවා මේ G20 phone එක ඉක්මනටම ලං කවට ඒවි කියලා.