2018 වසරේ ජනප්‍රියතම iPhone Apps මෙන්න.

0
3573
Image Copyright:" The Verge

Apple සමාගම විසින් මේ වසරේ ගතවූ මස 12ක කාලයේදී iPhone පාරිභෝගිකයන් වැඩියෙන්ම භාගත(Download) කරන ලද Free Apps කිහිපය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මෙහිදී පසුගිය වසරේ තෙවැනි ස්ථානයේ සිටි YouTube මෙවර ප්‍රථම ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා.

Image Copyright: ultimahoraec.com

              ලොව ඉතාමත් ජනප්‍රිය Facebook මෙවර සයවැනි ස්ථානයේ තිබීම කාගේත් කතාබහට ලක්ව තිබෙනවා. YouTube ප්‍රථමස්ථානයට පැමිණ තිබීම යුටියුබ්කරණයට බොහෝ දෙනා යහපත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වන බව පැහැදිලි වෙනවා, විශේෂයෙන් තාරුණ්‍ය අතර විශාල ජනප්‍රියත්වයක් YouTube ආයතනය දිනාගෙන ඇත. මෙම වාර්තාවට විශේෂයෙන්ම සමාජජාල ඝනයට ගැනෙන apps කිහිපයක්ම ඇතුලත් වී තිබෙනවා.

Image Copyright: iTunes – Apple

2018 වසරේ iPhone පාරිභෝගිකයන් විසින් වැඩියෙන්ම භාගත කරන ලද Free Apps 20.

01.YouTube

02.Instagram

03.Snapchat

04.Messenger

05.Facebook

06.Bitmoji

07.Netflix

08.Google Maps

09.Gmail

10.Spotify Music

11.Amazon

12.Uber

13.WhatsApp Messenger

14.Pandora

15.Wish

16.TikTok

17.Cash App

18.Google Photos

19.Google Chrome

20.Twitter

Image Copyright: youtube.com

මෙවර Apple Store වෙතින් වැඩියෙන්ම භාගත කරන ලද Games කිහිපයක්ද Apple සමාගම නිකුත් කර තිබෙනවා.

01.Fortnite

02.Helix Jump

03.Rise Up

04.PUBG MOBILE

05.Hole.io

06.Love Balls

07.Snake VS Block

08.Rules of Survival

09.ROBLOX

10.Dune!

11.Subway Surfers

12.Episode

13.Word Link

14.Toon Blast

15.Color Road!

16.HQ Trivia

17.Twisty Road!

18. 8 Ball Pool™

19.Kick the Buddy

20.Sniper 3D Assassin: Gun Games

Image Copyright: abc.es

සුපිරි Fortnite මෙවර ප්‍රථමස්ථානය දිනාගෙන ඇති අතර පසුගිය කාලයේදී ඉතා ජනප්‍රියත්වට පත්වූ PUBG MOBILE සිව්වැනි ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා. මේම apps සදහා ඉතා ඉහල ප්‍රතිචාර මේ වනවිට ලැබෙමින් පවතිනවා.

ලංකික ඔබත් මෙම apps භාවිත කරනවානම් ඔබේ අදහසත් අනිත්අයට දැනගන්න share කරන්න

Image Copyright: 20minutos.es