පරිගණක උපරකණය එක්ක පූස් පැටව් දෙන්නෙකුත් පැක් වෙලා! (වීඩියෝ)

0
2456

පසුගිය දිනක Cox Communication ආයතනයේ සේවකයෙකුට අමුතු ආකාරයේ තෑග්ගක් ලැබුනා. සිය ආයතනය වෙනුවෙන් ලෝස් ඇන්ජලීස් සිට 100km දුරින් පිහිටි ගබඩාවකට ප්‍රවාහනය කරන ලද ෆයිබර් ග්ලාස් උපකරණ බහාලුමක් විවෘත කරන ලද එම සේවකයාට හමු වී ඇත්තේ අලුත උපන් පූස් පැටවුන් දෙදෙනෙක්.

මේ සතුන් කෙසේ මේ අයුරින් බහාලුම තුලට පැමිණෙන්නට ඇත්දැයි යන්න සිතාගත නොහැකි බවත්, මෙතරම් වේලාවක් මේ ලාබාල සතුන් දෙදෙනා ජීවත්ව සිටීම පුදුමයක් බවත් පැවසේ.

හමුවන විටත් පෙකෙනි වැල් වලින් එකිනෙක සම්බන්ධ වී සිටි මේ පුංචි පූස් පැටවුන් දෙදෙනා දැනට හදා වඩා ගැනීම සඳහා පරිවාස ආයතනයකට භාර දී ඇති අතර ඔවුන් Mouse හා Wifi යන නම් වලින් හඳුන්වනු ඇත.