අන්තර්ජාලයේ සිදුවන මේ දේවල් ගැන ඔබ දන්නවාද?

0
2687

1) දිනකට ලෝකයේ හුවමාරුවන email ප්‍රමාණය බිලියන 160ක්! එයින් 97% ක්ම වාගේ spam mails.

2) Facebook වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වූ සංඛ්‍යාව මිලියන 500කි. ඒ වාගේම චීනයේ ප්‍රචලිත සමාජ වෙබ් අඩවියක් වන QQ හි සනාථ වූ fake accounts සංඛ්‍යාව මිලියන 400 ක්.

3) ලොව බිලියන 1.8ක් අන්තර්ජාලයේ සැරිසරයි. එයින් මිලියන 450ක්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව හසුරුවයි.

4) ලෝකයේ දැනට භාවිතයේ පවතින computer සංඛ්‍යාව එක් බිලියනය ඉක්මවයි. TV කට්ටල සංඛ්‍යාව බිලියන 2ක්.

5) ඒවගේම දැනට භාවිතයේ පවතින ජංගම දුරකථන සංඛ්‍යාව බිලියන 4 ක්. දිනකට අලෙවිවන සංඛ්‍යාව මිලියන 3ක්.

6) ප්‍රථම ජංගම දුරකථන වෛරසය හමු වුයේ 2004දී. එය Cabir.A නම් වේ.

7) Amazon සමාගම මුද්‍රිත පොත් වලට වඩා e-books අලෙවි කරයි.

8) ගූගල් මඟින් හසුරුවන ලද URL ප්‍රමාණය ට්‍රිලියනය බවට පත් වූයේ 2008 වසරේ දීයි. එය ඒ වන විට අන්තර්ජාලයේ වෙබ් පිටු ගනණ සැලකූ විට 20%ක පමණ අගයක්.

9) එක් Google Search Engine සර්වරයක් මගින් දිනකට නිපදවන කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය 0.2gක්.

11 Google සමාගම දිනකට බිලියන 1කට අසන්න විචාර ප්‍රමාණයක් සිදු කරනු ලබන අතර ඔවුන් ටොන් 200ක පමණ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණයක් දිනකදී නිපදවයි.

12) ඇමෙරිකානු නිවෙස්වල වාර්ෂික විදුලි පරිබෝජනය මෙගා වොට් පැය 10.6 ක්.(MWh)

13) Google වසරකට භාවිත කරන විදුලි පරිබෝජනය කිලෝවොට් පැය බිලියන 15 ක්. නමුත් ඔවුන් ස්වකීය පරිබෝජනය සදහා තම සුර්ය පැනල මගින් විදුලිය නිපදව ගනු ලබනවා.

14) YouTube අඩවියේ ඇති වීඩියෝ වලින් 20%කම music video ගණයට අයත්.

15) සෑම මිනිත්තුවකදීම YouTube වෙත පැය 24ක පමණ විකාශණ කාලයක් ඇති වීඩියෝ upload වේ.

16) ලෝකයේ මාසිකව online video නරඹන සංඛ්‍යාව බිලියන 15ක්.

17) ලොව සෑම computer 1000කින්ම 9ක්ම spam වලට ගොදුරු වෙනවා. සෑම Spam email මිලියන 12කටම එක් ප්‍රතිචාරයක් දිනකට වාර්තා වෙනවා.

6-infographic-internet-statistics