මෙන්න සති තුනක් charge කරන්න ඕනේ නැති Galaxy Fit 2 එක.

0
1106

Samsung සමගාමේ අලුතෙන්ම එලියට එන්න තියෙන fitness tracker එක තමි  Galaxy Fit 2 කියන්නේ. මේක Samsung සමගාමේ පරණ Galaxy Fit band range එකට එන්න අලුත් update එකයි. මේ Galaxy Fit band 2 එකේ ලොකු display එකක් ඒ වගේම කලින් Galaxy Fit band එකට වැඩ ලොකු battery life එකකුත් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්.

Samsung සමාගම මේ Galaxy Fit 2 band එක single charge එකකින් දවස් පහලවක battery life එකක් අපිට පොරුන්දු වෙන්නවා. එත් එක්කම Samsung සමාගම කියන විදිහට Fit 2 band එකේ settings වලට අනුව සති තුනක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක Samsung සමාගම ලොකු improvement එකක් මොකද මේ battery life එක දැන් එන්න fitness trackers වල ගොඩක් competitive feature එකක්.

මේ Samsung Galaxy Fit 2 එකට හොද battery life එකක් තිබුනත් මේක smartwatch එකක් නෙමෙයි මේක fitness tracker එකක්. මේ Galaxy Fit 2 එකට calories burn වෙන ප්‍රමාණය, heart rate එක , distance එක සහ sleep patterns වැනි දේවල් metrics track කරන්න මේ Fit 2 band එකට හැකියාව තියෙන්නවා. ඒ වගේම Samsung කියන විදිහට මේ Galaxy Fit 2 band එකට fitness activities පහක් automatically හදුනා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. Samsung සමාගම තම හරිටම මේ Fit 2 band එකේ release date එකවත් price එකවත් කියල නැ, ඒ උනත් අපිට ඉදිරිට අන්තර්ජාලය හරහා වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න හැකියාව ලැබේවි.