මෙන්න හොද performance තියෙන අලුත් Chromebox එකක්.

0
1197

Asus සමාගම ඔවුගේ අලුත්ම mini PC එක දැන් announce කරලා තියෙනවා. Asus සමාගම මේ අලුත් mini PC එක Chromebox 4 නමින් නම් කරලා තියෙනවා. මේ Chromebox 4 එක run කරන්නේ Chrome OS එකයි. මේ Chromebox 4 එක පෙනුමෙන් Chromebox 3 එකට ගොඩක් සමාන වෙනවා. මේ Chromebox දෙකම කලුපටයි. ඒ වගේම මේ Chromebox වල උදපැත්තේ මද Asus logo එකද වම්පත්තී කොනේ Chrome logo එකක්ද අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ Chromebox දෙකේම size එක 5.85 x 5.85 x 1.58 inches වෙනවා. ඒ උනත්  Asus සමාගම මේ අලුත් Chromebox 4 එකේ ලොකු වෙනසක් කරලා තියෙනවා.

ඉතින් මේ වෙනස තමයි කලින් තිබුනු Chromebox 3 එක run කරේ 8th Gen Intel processors එකක් use කරලා ඒ උනත් මේ අලුත් Chromebox 4 එක run කරන්නේ 10th Gen Intel processors එකක් use කරගෙනයි. ඉතින් Asus සමාගම කියනේ මේ නිසා මේ අලුත්  Chromebox එකක කලින් තිබුණු Chromebox 3 එකට වඩා ගොඩක් fast, smooth සහ ගොඩක් energy-efficient performance බලාගන්න පුළුවන් බවයි. මේ අලුත් Chromebox එකේ Intel Celeron 5205U processors එකක් එහෙමත් නැත්නම් මේ Intel Core processors තුනෙන් එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා : i3-10110U, i5-10210U, නැත්නම්  i7-10510U. ඉතින් ඒ වගේම මේ අලුත් Chromebox එකේ තියෙන අනිත් specs configure කරගන්න පුළුවන් වෙනවා, 4GB නැත්නම්  8GB memory එකක් (DDR4-SO-DIMM) සහ 256GB storage ( M.2 SATA SSD)එකක්ද අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ Chromebox එකේ I/O ports තිහ බැලුවොත් HDMI 2.0, USB-C 3.2 Gen 1 (power delivery එක සහ DisplayPort එක) සහ USB 3.2 Gen 2 Type-A ( මේ port එකේ 4K displays තුනකට support කරනත් පුළුවන් වෙනවා).

අනිත් Chrome OS devices වගේ මේ devices එකෙත් Google Play supports කරනවා. ඒ කියනේ බොට මේ devices එකේ Android apps natively run කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ Chrome OS එකේ තියෙන අනිත් විශේෂත්වය තමයි ඔබගේ  devices එකට එන්න software සහ security updates automatically update වෙනවා ඉතින් ඔබට අනිත් devices වල වගේ download ඉතිමත්  කරලා restart කිරීමට අවශ්ශතාවයක් නෑ. ඉතින් මන් හිතන විතියට මේ  Chromebox 4 එකේ පොඩි size එක සහ එහි performance දිහා බැලුවම මේ devices එක ගොඩක් useful එකක් වේවි කියල. ඒ වගේම මේ devices එක ලංකාවට ඉක්මනින් ඒවි කියල මම හිතනවා.