ඔබත් Google Pixel දුරකථනයක් මිලදී ගන්න ඉන්නවද…? එහෙනම් මේක බලන්න.

0
1773
Image Copyright: 9to5Google

කව්රුත් දන්නා ගූගල් සමාගම ලෝකයට හඳුන්වාදුන් “ගූගල් පික්සල්” මේ වනවිට කාටත් සුපුරුදු මාතෘකාවක් වෙලා. ඇත්තටම ගූගල් පික්සල් සඳහා තියෙන්නේ මෑත ඉතිහාසයක්, ඒ වුවත් බොහොම කෙටි කාලයකදී ඉතා ජනප්‍රියත්වයට පත්වීමට සමත් වී තිබෙනවා. මේම ලිපියෙන් ගූගල් පික්සල් දුරකථන වල ඉතිහාසය සහ එක් එක් දුරකථන සාපේක්ෂව විමසා බලමු.

(Image Copyright: Digital Trends)
Google Pixel 3 සහ Google Pixel 3 XL

ගූගල් සමාගම මේ වසරේ ඔවුන්ගේ අලුත්ම පික්සල් දුරකථන මාදිලි දෙක “ගූගල් පික්සල් 3” සහ “ගූගල් පික්සල් 3 XL” වශයෙන් වෙළඳපොළට නිකුත් කරනු ලැබුවා. ඉතා උසස් මට්ටමේ දුරකතනයක් වශයෙන් හඳුන්වා දිය හැකි මෙම දුරකථන ද්විත්වයම ඉදිරිපස සහ පසුපස වීදුරු යොදාගෙන  නිර්මාණය කර ඇත. මේ වසරේ නිකුත් වූ අනෙකුත් දුරකථන වල දැකිය හැකි පුර්ණ තිරය “ගූගල් පික්සල් 3” වල දැකිය නොහැකි නමුත් “ගූගල් පික්සල් 3 XL” දුරකතනයේ දැක ගැනීමට හැකිය. “ගූගල් පික්සල් 3” සහ “ගූගල් පික්සල් 3 XL” දුරකථන අතර ද කුඩා වෙනස්කම් කිහිපයක් ලෙස තිරය, තීරයන් හි තාක්‍ෂණය, බර සහ බැටරි ධාරිතාවන් දැකගැනීමට හැකිය.

ඔබටත් මෙම ලිපිය අවසානයේ ඇති ලින්ක් භාවිතයෙන් මෙම දුරකථන මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා.

ගූගල් පික්සල් 3 සහ ගූගල් පික්සල් 3 XL
(Image Copyright: PhoneDog)

නවතම ඇන්ඩ්‍රෝයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන්(Android Pie) මෙම දුරකථන ද්විත්වයම සමන්විත වනවා. පෙර සිට පැවති පික්සල් දුරකථන නිර්මාණ රටාව මෙම දුරකථන ද්විත්වයේදී ද යම්තාක් දුරකට දැකිය හැකි වෙනවා. Flagship දුරකථන ඝනයට අයත්වන මෙම දුරකථන ද්විත්වය මිළෙන් අධික වෙනවා.

Google Pixel 3 සහ 3 XL දුරකථන මාදිලි මිලදීගැනීම සඳහා වැය කරණා මිළට වඩා අඩු මිලකට, Pixel 3 සහ 3 XL දුරකතනයට සමාන අත්දැකීමක් Google Pixel 2 සහ 2XL දුරකතනයක් මිලදීගැනීමේදී පාරිභෝගික ඔබට ලබාගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා.

ගූගල් පික්සල් 3 සහ ගූගල් පික්සල් 3 XL
(Image Copyright: Droid Life)
166,159.00
169,500.00
out of stock
Daraz.lk
183,315.00
out of stock
Daraz.lk
Google Pixel 2 සහ Google Pixel 2 XL

ගූගල් ආයතනය ඔවුන්ගේ දෙවැනි Pixel දුරකථන මාදිලිය වශයෙන් “Google Pixel 2” සහ “Pixel 2 XL” ලෝක වෙළඳපොලට හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ පසුගිය වසරේ අග භාගයේදී. මෙතෙක් පැවති Google Pixel දුරකථන වල පිටත පෙනුම ගූගල් ආයතනය විසින් මෙම දුරකථන දෙක සඳහා ද එලෙසම භාවිත කර තිබීම කාගේත් අවදානයට ලක්විය. ඇන්ඩ්‍රෝයිඩ් 8.0 (Oreo) මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් සමන්විත මෙම දුරකථනය නවතම ඇන්ඩ්‍රෝයිඩ් 9.0 (Pie) දක්වා අප්ග්‍රේඩ් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. මෙම දුරකථන දෙක සඳහා ද කුඩා කුඩා වෙනස්කම් වෙනස්කම් කිහිපයක් ලෙස තිර ප්‍රමාණය, තීරයන් හි තාක්‍ෂණය, බර සහ බැටරි ධාරිතාවන් දැකගැනීමට හැකිය.

ගූගල් පික්සල් 2 සහ ගූගල් පික්සල් 2 XL
(Image Copyright: Wired UK)

ඉහතින් සඳහන් “Google Pixel” දුරකථන මාදිලි සහ “Google Pixel 2” මාදිලි අතර කුඩා කුඩා වෙනස්කම් කිහිපයක් පමණක් තිබීම සහ දුරකථන වල පෙනුම බොහෝ සමාන වීම මෙම දුරකථන වල දැකිය හැකි දුර්වලතා වශයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්

Google Pixel 3 සහ 3XL දුරකථන මාදිලි වලට බොහෝ සෙයින් සමාන වන මෙම දුරකථන ද්විත්වය Pixel 3 සහ 3XL දුරකථන වලට සාපේක්ෂව මිලෙන් අඩු වේ. Pixel 3 දුරකථන මාදිලි සහ Pixel 2 දුරකථන මාදිලි අතර කුඩා වෙනස්කම් කිහිපයක් තිබුනත්, Pixel 3 දුරකථන මාදිලි වලට නෙදෙවෙනි පාරිභෝගික අත්දැකීමක් Pixel 2 සහ Pixel 2 XL දුරකථන මගින් ලබාගත හැකිය.

ඔබටත් මෙම ලිපිය අවසානයේ ඇති ලින්ක් භාවිතයෙන් මෙම දුරකථන මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා.

ගූගල් පික්සල් 2 සහ ගූගල් පික්සල් 2 XL
(Image Copyright: Android Community)
Google Pixel සහ Google Pixel XL

Pixel දුරකථන මාදිලියේ ප්‍රථම සාමාජිකයන් යුගලය “Google Pixel” සහ “Pixel XL” වශයෙන් ගූගල් ආයතනය මීට වසර දෙකකට පෙර හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා. මෙම දුරකථන යුගලයේ වෙනස්කම් ගොඩක් දකින්නට නොලැබුනත් කුඩා කුඩා වෙනස්කම් කිහිපයක් දැකගන්නට පුළුවන්. “Google Pixel” සහ “Pixel XL” වල වෙනස්කම් වෙනස්කම් කිහිපයක් ලෙස තිරය, තීරයන් හි තාක්‍ෂණය, බර, බැටරි ධාරිතාවන් සහ Pixel XL සඳහා 3G පහසුකම නොමැති වීම දැකගැනීමට හැකිය.

එකිනෙකට බොහෝ සමාන වන මෙම දුරකථන යුගලයන් එකවර වෙන් කොට හදුනා ගැනීමට අපහසුයි. ඇන්ඩ්‍රෝයිඩ් 7.1 (Nougat) මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් සමන්විත මෙම දුරකථන දැනට පවතින ඇන්ඩ්‍රෝයිඩ් 9.0 (Pie) දක්වා අප්ග්‍රේඩ් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. මෙම දුරකථන දෙක අතර ඇති වෙනස්කම් කුඩා වුවත් වැඩි මිල පරතරයක් දැක ගැනීමට පුළුවන්.

(Image Copyright: Android Central)

මේම දුරකථන මාදිලිය අනෙකුත් Google Pixel දුරකථන වලට වඩා තරමක් පරණ වුවත් ඉහත සඳහන් Pixel 2 මාදිලි සහ Pixel 3 මාදිලි වලට වඩා ඉතාමත් අඩු මිලකට මේ වනවිට මිලදී ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. Pixel 2 මාදිලි සහ Pixel 3 මාදිලි වල මිලට සාපේක්ෂව ඉතාමත් හොඳ සාධාරණයක් Google Pixel සහ Google Pixel XL දුරකථන ද්විත්වයට ලබා දීමට හැකියාව පවතී.

සුපිරි නිමාව සහ නවතම තාක්ෂණය සමග ඉතා ඉක්මනින් යාවත්කාලීන වීම ආදී කරුණු ගූගල් සමාගම හඳුන්වාදුන් “Google Pixel” දුරකථන ලෝක පාරිභෝගිකයන් අතර ඉතා ඉක්මනින් ජනප්‍රියත්වට පත් වීමට ප්‍රධාන කරුණු වශයෙන් දැක්විය හැකිය. නමුත් “Google Pixel” දුරකථන වල ඇති එකිනෙකට වෙනස් කුඩා වෙනස්කම් වලට සාපේක්ෂව මිල ඉහල අගයකින් වැඩි වීම මෙම දුරකථන වල ඇති දුර්වලතා වශයෙන් හදුන්වාදිය හැකිය.

ඔබටත් මෙම ලිපිය අවසානයේ ඇති ලින්ක් භාවිතයෙන් මෙම දුරකථන මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා.

Google Pixel සහ Google Pixel XL
(Image Copyright: Forbes)

ඔබත් Google Pixel නවතම මාදිලි මිලදී ගැනීමට සුදානමින් ඉන්නවනම්, ඔබ වැය කිරීමට යන මිලට වඩා වටිනා යමක් ලබා ගැනීමට මෙම ලිපිය කියවීමෙන් ඔබට උපකාරී වනු ඇති බව අපගේ මතය වේ. ඔබත් Pixel දුරකතනයක් භාවිතා කරනවානම් අනිත් යටත් දැනගන්න ඔබේ අදහස අපිට කියන්න.