ජංගම දුරකථන වෙත එන අලුත්ම මෙහෙයුම් පද්ධතිය

0
2712

අප භාවිතා කරන ජංගම දුරකථන වල නව පි‍ටුවක් පෙරළීමට ගූගල් සමාගමට හැකි වුණා ඒ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතිය හඳුන්වාදීමත් සමඟයි. එමෙන්ම ඇපල් සමාගම මගින් නිපදවන ජංගම දුරකථන වල ද එයට ආවෙණික මෙහෙයුම් පද්ධතියක්ද නිර්මාණය කෙරුණා (IOS). මේ අතර Firefox  සමාගම මගින්ද නවතම මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නිර්මාණය කරමින් පවතිනවා. එයත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වගේම open source (Free User) මෙහෙයුම් පද්ධතියක්.ඇත්තටම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වලට ගොඩක්ම සමානයි .. ඒ සඳහා වන ඇප් ද ඒ ආකාරයම වෙනවා

මෙම පද්ධතිය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ Gonk, Gecko  සහ Gaia යන මෘදුකාංග භාවිතා කරමින්.එමෙන්ම එය වෙබ් තාක්ෂණයෙනුත් සමන්විතයි. මෙම පද්ධතිය භාවිතා කරන්නන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා තමන්ට අවශ්‍ය වෙබ් ඇප් කිසිඳු භාදාවකින් තොරව නිර්මාණය කිරීමටත් ,මෙහෙයුම් පද්ධතිය තමාට අවශ්‍ය පරිදි ඒ සඳහා සකසා ගැනිමටත් . මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කල හැක්කේ ද ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ක්‍රියා කිරිමට සැකසු දුරකථන වල පමණි (Smart දුරකථන වල). කෙසෙ වෙතත් අනාගතයේ මෙම පද්ධතිය වෙළද පොළ නුදුරේදිම අත්පත් කර ගනී යයි නිශ්පාදකයන්ගේ මතයයි..

Firefox-Os

 

Firefox_os_icons_prez