ඩීමෝ, පාරිභෝගිකයින් සඳහා නවතම ඩිජිටල් අත්දැකීම් රැසක් එළි දක්වයි.

0
1726

ස්වකීය පාරිභෝගිකයින් හට හොඳම අත්දැකීම් ලබා දීම සඳහා වන කැපවීම යළි යළිත් සහතික කරන ඩීමෝ, මෑතදී ඩිජිටල් විසඳුම් ගණනාවක් හඳුන්වා දෙමින් පාරිභෝගික අත්දැකීම් ඉහළ නැංවීම  පිණිස ව්‍යාපාර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කළේය.

මෑතකදී දියත් කළ www.carsatdimo.lk වෙබ් අඩවිය, ඩීමෝ වෙතින් මිලදී ගත හැකි නවීනතම හා පාවිච්චි කරන ලද Mercedes-Benz හා Jeep රථවල සියලුම තොරතුරු ගැනුම්කරුවන්ට කිසිදු කරදරයකින් තොරව ලබා ගැනීමට අවකාශ සලසයි. එම වෙබ් අඩවිය භාවිතවෙන් පාරිභෝගිකයින්ට වාහනවල යාවත්කාලීන තොරතුරු දැන ගත හැකි අතර, විශේෂ දීමනා රාශියක්ද භුක්ති විඳිය හැකිය. Mercedes-Benz හා Jeep රථයක වර්තමාන හිමිකරුවෙකුට, එය ඩීමෝ වෙතින් හෝ තෙවන පාර්ශවයකින් මිලදී  ගෙන තිබුණද, නවතම හෝ පාවිච්චි කළ Mercedes-Benz හෝ Jeep රථයක් වෙනුවට විහිණිය හැහිය. අවශය නම්, සමාගමේ විශේෂ තක්සෙරුවකින් පසුව, නව වාහනයක් මිලදී නොගෙන වුවද ඔවුන්ට එම වෙබ් අඩවිය හරහා තම වාහනය ඩීමෝ වෙත විහිණීමට හැකිය. ඩීමෝ වෙතින් මිල දී ගත් වාහන සම්බන්ධ්‍ සියලුම  සේවා හා නඩත්තු වාර්තා සමාගම සතුව පවතින බැවින්, පරීක්‍ෂණයක් සඳහා රැගෙන  නොගොස්ම, ඩීමෝ විසින් නඩත්තු කරන ලද වාහනයෙහි තක්සේරු වාර්තාවක් ඉල්ලා සිටීමට පාරිභෝගිකයින්ට හැකියාව පවතී. වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර ඇති ඕනෑම වාහනයක් හෝ දීමනාවක් පිළිබඳව විමසීමට අලෙවි විශේෂ වරයකු සම්බන්ධ්‍ කර ගැනීම සඳහා පැය 24 පුරාම වෙන් කළ දුරකථන අංකයක් සහ WhatsApp අංකයක්ද ලබා දී ඇත.

DeX Automotive යනු Mercedes-Benz හා Jeep සහ Auto Lab ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ප්‍රමුඛතම අත්දැකීමක් ලබා දෙන ඩීමෝහි නවතම ස්මාර්ට්ෆෝන්  app එක. DeX Automotive ලෙස නම් කර ඇත්තේ DIMO Experience Automotive පය කෙටි නාමය වන අතර, එය Mercedes-Benz හා Jeep ඇතුළුව සියලු පාරිභෝගිකයින් සඳහා MercLife, JeepLife & AutoLab යන අංශ  හරහා, සුබෝසභෝගී අත්දැකීමක් පාරිභෝගිකයින් හට ලබා දෙයි. Google Play Store හා Apple App Store මගින් DeX Automotive App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක. DeX Automotive වෙත පිවිසෙන නව ගැනුම්කරුවන්ද ඩීමෝ ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළි ගනියි.  

මෙම app  එක මගින්, නවතම Mercedes-Benz හා Jeep රථ මෙන්ම, ඩීමෝ සහතික කළ පාචිච්චි කළ වාහන පරීක්ෂා හිරීම, ටෙස්ට් ඩ්‍රයිව් සඳහා වෙලාවන් වෙන් කර ගැනීම,වාහන සේවාවන් සඳහා වෙලාවන් වෙන්කර ගැනීම හා අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් හිරීම මෙන්ම Mercedes-Benz හා Jeep රථ සඳහා නියම අමතර කොටස් හා  උපාංග ආදියද, නවතම Mercedes-Benz හා Jeep රථ සම්බන්ධ්‍ තොරතුරු හා වීඩියෝ මෙන්ම සැංගීතය සඳහා ප්‍රවේශ විය හැකි MercPlay,දේශීය හා ජාතයන්තර පුවත් නැරබිමේ අවස්ථා මෙන්ම,පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක මාර්ගස්ථ උපකාරක සේවය ආදී පාරිභෝගිකයින් හට වැදගත් වන විශේෂාංග රැසක්  පිරි නමයි. ඊට අමතරව, සියලුම සන්නාමවල මගී වාහන සඳහා AutoLab අංශය මගින් වාහන සේවාවන් සඳහා වේලාවන් වෙන්කර ගැනීම හා අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් ආදියද සිදු කළ හැකිය.

එසේම, මෑතකදී නිකුත් වූ එපය නවතම වාණිජ වෙබ් අඩවිය වන www.dimoretail.lk ලොව සුපතල සන්නාම රාශියක නිෂ්පාදන රැසක් එකම වහලක් යටින් ලබා දීම සඳහා නිර්මාණය වුණු ප්‍රමුඛතතම වෙබ් අඩවියහි. එමගින් ගිහ හා මුළුතැන්ගෙහි උපාංග,විදුලි හා ආලෝකකරණ උපාංග, ගෙවතු වගා උපකරණ, බල මෙවලම්, DIY උපාංග මෙන්ම, ටයර් හා වාහන විසඳුම්ද සපයනු ලැභබ්. මෙම ප්‍රමුඛතම  වෙබ් අඩවිය මගින් Black+Decker,Stanley, Siemens, STIHL, WD-40, Michelin, DIMO LUMIN, Penergetic සහ තවත් ලොව ප්‍රමුඛ සන්නාම ඉදිරිපත් කෙරෙයි. එමෙන්ම, නිෂ්පාදන පරීක්ෂා හිරීමට,අන්තර්ජාලයෙන් ඇණවුම් හිරීමට හා කඩිනමින් ගෙන්වා ගැනීමට මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් පහුවෙන් ඉඩ සලසා තිබේ. මෙම සෑම නිෂ්පාදනයක් සඳහාම DIMO Retail  වෙතින් වගකීමේ සහතිකයක් පිරි නැමෙන අතර, අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ටතම සේවාවක්ද සැපයේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය හාවිතා කරමින් පාරිභෝගිකයින් හට විශිෂ්ටතම පාරිභෝගික අත්දැකීමක් ලබා ගත හැහි භ්. එමෙන්ම මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා විශේෂ වට්ටම් සහ දීමනාද පාරිභෝගිකයින් හට හිමි වේ. මේ වන විට කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල බෙදා හැරීමේ සේවා සැපයෙන අතර,නුදුරු අනාගතයේදී දිවයින පුර සිය බෙදාහැරීමේ වයාප්තිය පුළුල් හිරීමට සමාගම අපේතික්ෂා කරයි. නිෂ්පාදන 2,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් සහ තවත් නිෂ්පාදන නිතිපතා එකතු හිරීමත් සමග DIMO Retail විශිෂ්ට පාරිභෝගික අත්දැකීමක් ලබා දේ.

www.dimoretail.lk පය කැපී පෙනෙන අංගයක්  වන්නේ, එය නිර්මාණය කර ඇත්තේ, සමාගමේ  ඩිජිටල්කරණ විසඳුම් සපයන ‘ඩීමෝ ඩිජිටල්’ මගින් වීමයි.කොවිඩ් 19 හෙතුවෙන් මාර්තු සිට ජුනි දක්වා ඇඳිරිනීතිය පැනවීමත් සමග සමාගම්වලට ස්වකීය පාරිභෝගිකයින් හා සම්බන්ධ්‍ වීමට ඩිජිටල් විසඳුම් කිහිපයක්ම හඳුන්වා දීමට ඩීමෝ ඩිජිටල් කණ්ඩායම කටයුතු කර තිබේ. ඊට අමතරව, ‘ඩීමෝ ඩිජිටල්’ මගින් අන්තර්ජාල ඉගෙනුම්, වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීම,පාරිභෝගික කටයුතු කළමණාකරණය සහ අලෙවි කළමනාකරණය, IoT සහ GPS ට්‍රැහින් සඳහා විසඳුම් ඉදිරිපත් කර තිබේ.සිය වත්මන් ක්‍රියාවීමන් හා මෙහෙයුම් ඩිජිටකරණය කිරීමට අපේතික්ෂා කරන පාරිභෝගිකයින් ඉලක්ක කරගත් විසඳුම් (වෙබ් හා apps පාදක කරගත්), සැපයීමටද ඩීමෝ ඩිජිටල් සමත්ව තිබෙයි.