අනාගතයේ භාණ්ඩ බෙදාහැරීම සඳහා එන රොබෝ සුනඛයෝ

0
1561

අපි මොනවහරි දෙයක් ඔර්ඩර් කරාම ගෙදරටම ගෙනත් දෙන Delivery සේවා ඕනෑතරම් වර්තමානයේදී දැකගැනීමට පුළුවන්. දැනට මෙම Delivery සේවා සඳහා මිනිසුන් පමණක් යොදාගන්න අතර විශේෂයෙන් දියුණු රටවල් මේ වනවිට ඩ්‍රෝන වගේ දේවලුත් යොදා ගන්නවා.

භාණ්ඩ Delivery කරන්න රොබෝ සුනඛයෙක් ආවොත්…?

මේ වනවිට භාණ්ඩ බෙදාහැරීම එසේත් නැතිනම් Delivery Services සඳහා රොබෝ සුනඛයන් නිර්මාණය කිරීමේ අදහසක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. මෙහිදී රොබෝ සුනඛයන් රැගත් එක් වාහනයක් ගමන්කරන අතර, එහිදී යන අතරමග Delivery කිරීම සඳහා තිබෙන ස්ථාන අසලින් එක් එක් රොබෝ සුනඛයා බැගින් මුදාහැරීම කරනු ලබනවා. එවිට මෙම රොබෝ සුනඛයන් අදාල ලිපිනය ඇති නිවසටම ගොස් භාණ්ඩ බෙදාහැරීම සිදු කරනු ලබනවා. මෙහි ඇති තවත් එක් විශේෂයක් වන්නේ, රොබෝ සුනඛයන් රැගෙන ගමන් කරන වාහනය රියදුරන් රහිත වීමයි. මෙම වාහන Continental Urban Mobility Experience (CUbE) වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන අතර මෙය පොදු ප්‍රවාහන සේවා සඳහා ද යොදාගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන බව සඳහන් වෙනවා.

Image Copyright: autotrader.ca
රියදුරන් රහිත රොබෝ මෝටර්රථය

මෙම රොබෝ සුනඛයන් සහ රියදුරන් රහිත වාහනය නවතම තාක්ෂණයන් යොදාගෙන නිර්මාණය කර තිබෙන අතර, මෙමගින් අනාගතයේදී පහසුවෙන්, ආරක්ෂාකාරීව සහ ඉතා ඉක්මනින් පාරිභෝගිකයන් හට Delivery සේවාවන් සැපයීමට හැකියාව තිබෙනවා.

මෙවැනිම අළුත් තොරතුරු දැනගන්න අපිත් සමඟින් එකතු වන්න. මේ ගැන අනිත් අයටත් දැනගන්න Share කරන්න.