මොකක්ද මේ CyanogenMod සහ Oppo N1?

2
2613

ඔබත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකථනයක් හිමි අයෙකු නම් ඔබ Custom ROMs පිළිබඳව යන්තම් හෝ අසා ඇති. ඒ වාගේම CyanogenMod තරමක් හෝ ඔබට හුරු පුරුදු ඇති. CyanogenMod තමයි දැනට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වෙනුවෙන් නිකුත්ව ඇති ජනප්‍රියතම Custom Rom එක. Android මෙහෙයමු පද්ධතිය Open Source මෙහෙයුම් පද්ධතියක් බව ඔබ දන්නවා ඇති. එනම් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි යම් යම් වෙනස්කම් වලට භාජනය කිරීමට Google සමාගම ඒ තුලින් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එවැනි වෙනස්කම් වලට ලක්වූ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තමයි Custom Rom ලෙසින් හඳුන්වන්නේ.

මෙලෙස එම Google Android මෙහෙයුම් පද්ධති වෙනස්කම් වලට ලක් කර Cyanogen Inc සමාගම විසින් හඳුන්වා දුන් Custom Rom එකයි CynogenMod කියන්නේ.

නිතර නිතර updates ලබාදීම, ස්ථාවර බව, බැටරි ජීව කාලය වැඩි වීම හා android වෙත හඳුන්වා දුන් තවත් නොයෙකුත් අගනා අංග ගණනාවක් නිසා CynogenMod සීග්‍රෙයන් ජනප්‍රිය වුනා. ඒ වාගේම මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා update නිකුත් කිරීම නවතා දැමුනු පැරණි ජංගම දුරකථන සඳහා නව android මෙහෙයුම් පද්ධති සංස්කරණය නිකුත් කිරීම ද  සයිනොජන්මොඩ් හි ජනප්‍රියත්වයට හේතු වුනා. උදාහරණයක් හැටියට Google සමාගම විසින් මෑතකදී හඳුන්වා දුන් Android KitKat මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිකුත් කරනු ලැබුවේ නවතම ජංගම දුරකථන කිහිපයකට පමණයි. එසේ වුවත් CynogenMod හරහා ඔබේ පැරණි ජංගම දුරකථනයටත් KitKat ඇතුලත් කිරීමට සයිනොජන්මොඩ් හරහා යම් අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇත.

මේ දක්වා ඔබට ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ නවීකරණයක් ලෙසයි CynogenMod භාවිත කරන්නට හැකියාව ලැබුනේ. එනම් ඔබට එබේ ජංගම දුරකථනය මිලදී ගත් වහාම සයිනොජන්මොඩ් මෙහෙයුම් ස්ථාපිත කිරීමෙන් ජංගම දුරකථයේ වගකීම අවලංගු විය හැකි. ඒ වගේම යම් තාක්ෂණික දැනුමක් නොමැතිව CynogenMod ස්ථාපිත කිරීමට යාමෙන් යම් හෙයකින් වැරදීමක් වූවොත් නැවත ජංගම දුරකථනය භාවිත කළ නොහැකි තත්වයට පත් විය හැක. ( නමුත් CynogenMod ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පහසු ක්‍රමයක් ලෙස CyngoenMod Installer මෑතකදී හඳුන්වා දෙන ලදී).

මේ සියළු අභියෝග වලට විසඳුමක් ලෙස CyngoenMod මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඇතුලත් ජංගම දුරකථනයක් නිපදවීමට Cyanogen Inc. සමාගම තීරනය කරන ලදී. ඒ අනුව නිපදවුනු Oppo N1 ජංගම දුරකථනය ලොව ප්‍රථම CynogenMod ජංගම දුරකථනය වේ. චීන සමාගමක් වන Oppo සමාගම සමඟ එක්ව ඩොලර් මිලියනයක පමණ ආරම්භක ප්‍රාග්ධනයක් වැය කොටයි මේ ජංගම දුරකථනය නිර්මාණය වන්නේ. ඒ අනුව $599 වැනි මුදලකට CynogenMod ස්ථාපිත කරන ලද ජංගම දුරකථනයක් මිලදී ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව ඇත.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC nexusae0_n13

2 COMMENTS

Comments are closed.