ලංකාවේ අපිටත් Black Friday Deals

0
1579
Image Copyright: East Coast Radio

ලෝකය පුරා සුප්‍රසිද්ධ Black Friday මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාව පුරා වේගයෙන් ව්‍යප්ත වී තිබෙනවා. අදින් ආරම්භ වන Black Friday සඳහා ලංකාවේ ප්‍රමුඛ Cameralk සහ Daraz.lk තම පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් වට්ටම් ලබාදී තිබෙනවා.

එම සමාගම් වල ඇති සුවිශේෂී මිල අඩු කළ භාණ්ඩ පහත සඳහන් ලින්ක් මාර්ගයෙන් ලබාගත හැක.

සැ.යු :- මෙම සුවිශේෂී මිල අඩු කිරීම් සීමිත කාලසීමාවක් දක්වා පමණක් වලංගු වේ.

Cameralk - GoPro HERO7 Silver

55,500.00
49,399.00
Cameralk.com
as of November 16, 2021 7:55 pm

Cameralk - Sony A6000 Special Kit With 16-50mm

123,000.00
96,500.00
Cameralk.com
as of November 16, 2021 7:55 pm

Cameralk - Ticwatch Sport Auora

33,500.00
29,800.00
Cameralk.com
as of November 16, 2021 7:55 pm

Cameralk - Sony 64GB SDHC 3x Memory Cards USH-1 Class 10 Bundle Pack

45,000.00
14,999.00
Cameralk.com
as of November 16, 2021 7:55 pm

Daraz Black Friday Deals - Up to 80% off

Daraz.lk
as of November 16, 2021 7:55 pm