2014 වසරේ හොඳම Android Apps මෙන්න !

1
3192

Google Play හි ඇති මිලියනයකට අධික ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ස් අතරින් හොඳම ඒවා හොයාගන්න එක ලේසි පහසු කාර්යයක් නම් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ගූගල් විසින්ම 2014 වසරේ හොඳම ඇප්ස් ටික නම් කරලා දීලා තියෙනවා. ඔබේ එදිනෙදා කටයුතු පහසු කරගන්න, චිත්‍රපට බලන්න, අලුත් දේ ඉගෙන ගන්න, ව්‍යායාම කටයුතු පහසුකරන්න, පුවත් දැනගන්න වගේ කාරණා වලදී වැඩි දෙනෙකුට උදව් වෙන ගූගල් විසින්ම නිර්දේශ කරපු ඇප්ස් ලැයිස්තුවයි පහතින් දැක්වෙන්නේ.

මේ ලැයිස්තුවට එන්න ඕන කියලා ඔයාලා හිතන ඇප්ස් තියෙනව් පහතින් තියෙන comment තීරුවේ ඒ ගැන සඳහන් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.

Productivity

 • Wunderlist: To-Do List & Tasks
 • SwiftKey Keyboard
 • IFTTT (If This, Then That)
 • Sunrise Calendar
 • Todoist: To-Do List, Task List
 • Mailbox
 • Offtime – Life Unplugged
 • Rundavoo
 • SlideShare Presentations
 • Strive

Education

 • TED
 • Lumosity
 • Duolingo
 • Craftsy Classes
 • Monki Chinese Class
 • Child Mode & Time Education
 • Amazing World Atlas

Entertainment

 • Hulu
 • Comedy Central
 • Disney Movies Anywhere
 • DramaFever
 • 5by
 • Dailymotion

News

 • Yahoo News Digest
 • BuzzFeed
 • The Economist
 • CNN
 • New York Times
 • Watchup: Your Daily Newscast

Music & Audio

 • Shazam
 • Pandora
 • iHeartRadio
 • Afterlight
 • Musixmatch Music Player Lyrics
 • djay 2
 • TuneIn Radio
 • Soundhound
 • edjing – DJ Music
 • Equalizer + MP3 player volume
 • Ultimate Guitar

Sports & Fitness

 • Onefootball – Pure Soccer!
 • Golfshot: Golf GPS
 • Univision Deportes
 • 7 Minute Workout
 • Google Fit

Shopping

 • Wish
 • Groupon

Photography

 • Over
 • EyeEm: CAmera & Photo Filter
 • Facetune
 • Carousel – Dropbox Photos
 • Video Collage Maker
 • Camera Zoom

Personalization

 • Locket Lock Screen
 • Link Bubble Browser

Social

 • Timehop
 • OKCupid
 • Secret
 • LINK – with people nearby
 • Frontback
 • Obscure
 • Lettrs
 • Telegram
 • Samba: Videos + Reactions
 • Bitmoji
 • Skype Qik: Group Video Chat
 • Viadeo

Travel

 • Expedia
 • Maps.ME
 • Anywayanyday
 • Minube
 • Windfinder
 • Uber

[signoff predefined=”Tech Guru Facebook Like” icon=”icon-facebook”][/signoff]

1 COMMENT

Comments are closed.