ළඟදීම එන Apple Card මෙන්න

0
2888

Apple සමාගම විසින් හඳුන්වාදුන් Apple Card පිළිබඳව තරමක නිහැඬියාවකින් පසුව යළිත් කතාබහක් ඇති වී තිබෙනවා. ඒ Apple සමාගමේ ප්‍රධාන විදායක නිලධාරී Tim Cook විසින් Apple Card ඉදිරි දින කිහිපයේදී වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට සුදානම් බව කියා සිටීමත් සමඟයි.

Apple Card පිළිබඳව අප විසින් පළ කළ Youtube Video එක මඟින් ඔබට Apple Card පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව තොරතුරැ ලබාගැනීමට හැකිය.

Tim Cook විසින් තව දුරටත් පවසන ආකාරයට මේ වනවිට Apple සමාගමේ දහස් ගණන් සේවකයන් විසින් Apple Card හී Beta සංස්කරණය භාවිතා කරන අතර එය නුදුරේදීම වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

කෙසේ නමුත් අන්තර්ජාලය තුළ ඇති තොරතුරු වලට අනුව Apple Card එළඹෙන සැප්තැම්බරයේදී පමණ වෙළඳපොළට පැමිණේවි යැයි බලාපොරොත්තු විය හැකිය.