තරහා නොකර, කරදරකාරී ෆේස්බුක් මිතුරන්ගෙන් ගැලවෙන්නේ මෙහෙමයි

0
2154

Facebook වෙලාවකට මහා වදයක්…! එහෙම නේද? ඔයාලටත් එහෙම හිතිලා ඇති නේද? දවසට කී දෙනෙක් නම් අපිට Games වලට request එවනවද? කී දෙනෙක් නම් අපිට එපා වෙන දේවල් පෝස්ට් කරනවද? ඒකට විසඳුම විදියට ඒ වගේ මිතුරන් ඔබේ මිතුරු ලැයිස්තුවෙන් Unfriend කර ඉවත් කරන්නට ඔබට සිදු වෙලා ඇත්ද? ඒත් කී දෙනෙක් නම් Unfriend කරන්න බැරි කමට Unfriend නොකර ඔබේ මිතුරන් ලෙස තියාගෙන ඉන්නවාද? අනික ඔබ facebook එකෙන් අයින් කලා කියා කීදෙනෙක් නම් තරහා වෙලා ඇත්ද? එහෙම නැතුව වදයක් කරදරයක් නොවී ෆේස්බුක් මිතුරන්, මිතුරන් ලෙසම තබාගන්නේ කොහොමද ?

1. Hide Stories/Mute Posts

1HideStories

2. Organize News Feed

2Acquaintances

3. Tailor Updates From Friends

2AddtoLists

4. Add to Limited Lists

3TailorUpdates

 

5. “Don’t Share” Before Posting

4DontShareWith