හදුන්වා දෙන 9.9mm ඝනකම ඇති අඟල් 48 Xiaomi රූපවාහිනිය

0
3246

Xiaomi සමාගම ඔවුන්ගේ Mi TV ශ්‍රේණියේ නවතම මාදිලිය වන Mi TV 2S වෙළඳපොලට හදුන්වා දුන්නා. මෙය සමාගමේ ප්‍රථම අඟල් 48 TV මාදිලිය වනවා. මෙම උපාංගය අඟල් 9.9 ක තරම් සිහින් බදකින් යුක්ත වන අතර 60Hz 4K සඳහා සහයෝගය දක්වනවා. මෙම රූපවාහිනිය quad-core MStar 6A928 SoC කින් බලගැන්වෙන අතර 2GB RAM එකකින් සහ 8GB අභ්‍යන්තර මතකයකින් යුක්තයි. තවද මෙහි මෙහෙයුම් පද්ධතිය Android වීමද විශේෂත්වයකි.

දම්,නිල්,කොළ සහ රන් වර්ණයන්ගෙන් ලබා ගත හැකි අතර මෙහි මිල $480 සිට ඇරඹෙන අතර cinema සංස්කරණය $645 ක් පමණ වනවා.