අළුත්ම budget Motorola phones දෙකක්.

0
953

Motorola සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම budget phones දෙකක් දැන් announce කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Moto G30 සහ Moto G10 කියන phones දෙක. ඉතින් මේ higher-specced G30  phone එකේ 90Hz refresh rate එකක් තියෙන screen එකක් සහ 15W fast charging 5,000mAh battery එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් unfortunately මේ G30 phone එකේ අපිට 720p 6.5-inch display එකක් බලාගන්න  පුළුවන් වෙන්නේ, ඒ උනත් මේ phone එකේ ගොඩක් හොද specs කිහිපයක්ද බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තමයි IP52 dust සහ splash resistance, Snapdragon 662 chipset,  3.5mm headphone jack, 6GB of RAM සහ 128GB storage එකක්ද මේ phone එකට දීල තියෙනවා.

ඉතින් මේ storage එක microSD එක use කරගෙන expand කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ phone එකේ cameras තුනක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා, ඒ තමයි 64-megapixel main camera,8-megapixel ultrawide, 2-megapixel macro camera සහ  2-megapixel depth sensor එකක්ද බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 13-megapixel selfie camera එකක්ද බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි G10 phone එක ගැන කතා කරොත්, මේ phone එක G30 phone එකට වැඩ ටිකක් less interesting වෙනවා. අපිට මේ phone එකේ Snapdragon 460 processor, 4GB of RAM සහ 60Hz refresh rate එකක් තියෙන 6.5-inch 720p screen එකක් සහ 5,000mAh battery බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා.

 ඉතින් මේ phone එකේ cameras දෙකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා, ඒ තමයි  48-megapixel main camera සහ 8-megapixel selfie cam එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අනිත් budget phones එක්ක බැලුවොත් මේ phones දෙක ගොඩක් අඩු price එකකට ගොඩක් features දෙනවා. ඒ වගේම අන්තර්ජාලයට අනුව මේ G30 phone එක තමයි 90Hz screens එකක් තියෙන ගණන් අඩුම phone එක වෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා මේ phones දෙකම ඉක්මනටම ලංකාවට ඒවි කියලා.