සාක්කුවේ දාගෙන යාහැකි හුරුබුහුටි ප්‍රින්ටරයක් !

0
2213

සෑම දෙයක්ම කුඩා ප්‍රමාණයෙන් පැමිණෙන මේ කාලයේ ජංගම දුරකථන වල පිහිටෙන් අපට ලැප්ටොප් පරිගණක නිවසේ තබා වුවත් සියළුම වැඩ ජංගම දුරකථනය හරහා කරගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇත. සියළුම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ ඉතා කුඩා ජංගම ප්‍රමාණයේ උපකරණ බවට පත්වෙද්දී ඉතිරිව පැවතියේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය එසේත් නැත්නම් Printer එක පමණයි.

නමුත් ඒ අඩුව පුරවමින් නව කුඩා ප්‍රමාණයේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් නිපදවීමට ඊශ්‍රායිල පිරිසක් සමත් වී ඇත. ඔබේ කලිසම් සාක්කුවේ බහා රැගෙන යා හැකි ඒ වගේම ඕනෑම ප්‍රමාණයේ කඩදාසියක් මත ඉක්මනින් මෙන්ම පහසුවෙන් මුද්‍රණය කළ හැකි printer එකක් වන මෙය, මුද්‍රණ ක්ෂේත්‍රෙය් අනාගතය වනු ඇති බවයි පැවසෙන්නේ. ZUtA Pocket Printer ලෙසින් හඳුන්වා ඇති මේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ජංගම දුරකථනය, ටැබ්ලට් පරිගණකය හෝ ඕනෑම පරිගණකයක් හා සම්බන්ධ කර මුද්‍රණ කටයුතු කළ හැකි අතර එක් වරක් තීන්ත පිරවීමෙන් A4 ප්‍රමාණයේ කඩදායි 1000ක් පමණ මුද්‍රණය කළ හැක.

23428a919992044258ee367068c9b4ba_large a47642066a168f20182d5aae7d27a967_large 966c76e3873da1998de17a44be2efb0a_large feaa91817c70831f55aeb41e84108a1b_large 91de1d8535ee1c7afdc4b83191fd34d9_large

[signoff predefined=”Syco Me Facebook Like” icon=”icon-star”][/signoff]