අලුත්ම SyncUp Tracker එක.

0
1016

2021 අවුරුද්ද අලුත් trackers ගොඩක් අව අවුරුද්දක් විදියට නම් කරන්න පුළුවන්, Samsung සහ Apple වගේ සමාගම්ද මේ අවුරුද්දේදී ඔවුන්ගේ tracking devices release කරලා තියෙනවා. ඉතින් T-Mobile සමාගමත් ඔවුන්ගේ අලුත්ම tracking devices එක වන SyncUp Tracker එක දැන් release කරලා තියෙනවා. මේ Tile-type tracking devices එක අනිත් trackers වලට වඩා වෙනස්, ඒ මේ SyncUp Tracker එක real-time location information වලට Bluetooth නැත්නම් Ultra Wideband use කරන්නේ නැති නිසයි. මේ අලුත් device එක track කරන්නේ LTE use කරගෙනයි. ඉතින් මෙනිසා track කරන device එක certain range එකක් තියෙන්න ඕනේ නැති වෙනවා. 

ඉතින් SyncUp විශේෂ features කිහිපයක් දීල තියෙනවා, එක feature එකක් තමයි device එක locate කරගන්න device එක ring කරන්න පුළුවන් වෙනවා. තව feature එකක් තමයි predetermined area එකකින් එලියට ගියාම මේ Tracker එක automatically geofencing alert එකක් දෙනවා, ඒ වගේම මේ SyncUp Tracker එක IP67 dust and water resistant වෙනවා. ඉතින් මේ Tracker එකේ තවත් unusually feature එකක් තමයි මේ Tracker එකට light sensor එකක් දීල තියෙනවා, මේ නිසා Tracker එක dark තැනක ඉදන් brighter තැනකට move වෙනකොට අපිට එකත් track කරගන්න පුලුවන් වෙනවා.

ඉතින් අද වෙලදපොලේ තියෙන trackers තිහ බැලුවම ගොඩක් trackers “set it and forget it” වගේ දෙයකට තමයි හදල තියෙන්නේ, මොකද ඒ trackers වල long-lasting batteries තියෙන හින්දයි. ඒ උනත් මේ  SyncUp Tracker එක ටිකක් වෙනස් Tracker එකක් , මොකද මේ Tracker එකේ තියෙන්නේ 900mAh battery එකෙක් නිසා අඩුම දවස් හතෙන් හතෙන්ට වත් recharged කරන්න වෙනවා. T-Mobile සමාගමට අනුව මේ SyncUp Tracker එක Android සහ iOS phones එක්ක compatible වෙනවා.