අලුත්ම Sharp Aquos R6 phone එක.

0
1011

ඔන්න දැන් Sharp සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම smartphone එක announce කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Aquos R6 කියන smartphone එක. ඉතින් මේ අලුත්ම phone එකේ විශේෂත්වය තමයි දැනට වෙලදපොලේ තියෙන phones වලින් ලොකුම camera sensor එක බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ  Aquos R6 phone එකේ වෙනවා. ඒ වගේම මේ phone එකේ lens සියල්ලම Leica-branded වෙනවා. 

මේ Aquos R6 phone එකේ 20-megapixel 1-inch sensor එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා, අන්තර්ජාලයට අනුව මේ sensor එක Sony සමාගමේ  high-end RX100 compact cameras වල තියෙන sensors වලට සමාන වන බවයි. ඒ වගේම මේ තමයි 1-inch sensor එකක් smartphone එකකට එන්න දෙවැනි වතාව වෙන්නේ. ඉතින් පලවෙනි 1-inch sensor එකක් තියෙන phone උනේ  Panasonic සමාගමේ CM1 කියන phone එකයි. මේ phone එක මුලින්ම release කරේ 2014දී. ඒ උනත් මේ phone එක mainstream device එකක් උනේ නෑ. Xiaomi සමාගමත් මිට ලගින් යන්න sensor එකක් තියෙන phone එකක් වෙලදජෝලට දීල තියෙනවා. ඒ තමයි Xiaomi Mi 11 Ultra phone එක, මේ phone එකේ lens එක පිටිපස්සේ 1/1.12-inch component එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. 

මේ Aquos R6 phone එකේ specs and features විදිහට 6.6-inch 2,730 x 1,260 panel එකක්, Snapdragon 888, 12GB of RAM, 128GB of storage, සහ 5,000mAh battery එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ phone ඉක්මනටම ලංකාවට එවි කියලා.