21 වන සියවස සඳහා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තාක්ෂණයන්

0
1563

21 වන සියවසේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා වූ technological demand ඉස්සරට වඩා ගොඩක් වෙනස්. විසිවන ශතවර්ෂයේදී, tech companies කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු වූයේ මූලික වශයෙන් විකාශනය සහ ක්‍රීඩාවට ළඟාවීම වැඩි දියුණු කිරීමටයි. ලෝකෙයේ පළමු වතාවට radio commentary එක උනේ 1922 ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර පවත් උණු Cricket තරගයකි. ඒ වගේම ලෝකෙයේ පළමු වතාවට television broadcast එකක් සිදුවුයේ 1938 එංගලන්තයේ ලෝඩ්ස් ක්‍රිකට් පිටියේ එංගලන්තය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර පවත් උණු තරගයකි. ඒ විකාශනය බලාගැනීමට හැකිඋවේ 20KM  පමණ දුරින් සිටි පිරිසකට පමණයි. මේ broadcasting ශේෂ්රය අද වනවිට ඉතාමත්ම තිවුණුවී තිබෙනවා. වාර්තාවන් පවසන ආකාරයට 2019 World Cup එක මිනිසුන් බිලියන 1.6 පමණ නැරබ තියෙනවා.

අද වෙනවිට ක්‍රිකට් ලෝකයේ වඩාත්ම නරුබු ක්‍රීඩාවන්ගෙන් එකක් වෙනවා.  21 වන ශතවර්ෂයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා වූ තාක්‍ෂණික අවධානය ක්‍රීඩාවේ රසිකයින්ගේ සහභාගීත්වය වැඩි දියුණු කිරීම දෙසට යොමු කරලා තියෙනවා. දැන් නව්‍ය තාක්ෂණයන් කිහිපයක් දෙස බලමු.


Snicko or Edge detection

Realtime Snicko ( BBG Sports වෙතින්) හෝ  UltraEdge (Hawk-Eye innovations වෙතින්) වැඩ කරන්නේ sound frequencies බාවිතයට ගෙනයි. මෙයින් අපිට බෝලය බට එකේ වැදුනද යන්න සොයාගත හැකි. මෙය සොයාගැනීමට sensitive stump microphone එකක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙඩි යොදාගන්නවා. ඉන්පසුව ඒ සබ්දය video signal එකත් සමග එකදු කර slow-mo video එකක් විදිහට third umpire වෙත යොමු කරි, එය බාවිතා කර third umpire විසින් තීරණයක් ගැනෙනවා.

Hot Spot

මේ තාක්ෂනය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට හදුන්වදුනේ 2006 දී BBG sports කියන සමාගම විසිය. මේ තාක්ෂනයට බවිත වෙන්නේ infrared cameras දෙකකි, මේ camera දෙක පිතිකරුවාගේ දෙපස තිබේ එමගින් පිතිකරුවනේ පැහැදිලි දර්ශනයක් දැකිය හැකිය. පන්දුව පිතිකරුවාගේ ඕනෑම උපකරණයක වැදුන විට එයින් පිට වෙන natural haet එක camera වේ සුදු පාටින් සටහන් වෙන්නවා.

Ball Tracking

Ball tracking කියන තාක්ෂනය හදුන්ව දුනේ Hawk-eye innovations කියන සමගම වෙසින්ය. මේ තාක්ෂනයට cameras හයක් බවිත කරන්නවා. මේ cameras හය ක්‍රීඩාංගනය වට නිශ්චිත ස්ථාන හයක තිබෙනවා. මේ camera හය තුලින් පන්දු යවන්නාගේ අතේ සිට සෑම තත්පර 1/100 කටම වරක් නතර කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. මෙය මගින් බෝලය ගමන්  කරන path එක සොයාගන්න පුළුවන්. පොලවේ සිට එහි පිහිටීම ගණනය කරනු ලබන්නේ ත්‍රිකෝණ ක්‍රමයක් මගින්ය. ඉන්පසුව මේවා යොදාගෙන  3D visualization එකක් නිර්මාණය කරන්නවා, එය යොදාගනිමින් umpir ඔහුගේ තීරණය ලබා දෙන්නවා. මේ Ball Tracking කියන තාක්ෂනය LBW වැනි අපහසු වේලාවන්හිදී බවිතකරන්නවා.

Smart Bails

LED බේල්ස් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට හඳුන්වා දුන්නේ 2013 දී සින්ග් බේල්ස් නම් සමාගමක් විසිනි. මේ බේල්ස් හදල තියෙන්නේ stumps වලින් ගැලවුණු විට LED lights glow වෙන්නයි. බේල්ස් වල මයික්‍රොප්‍රොසෙසරයක් ඇති අතර එය කඩුල්ල සහ බේල්ස් අතර සම්බන්ධතාවය නැති වූ විට මයික්‍රොප්‍රොසෙසරය එය හඳුනා ගන්නවා. තත්පරයට 1/1000 ක් ඇතුළත on  වන low voltage බැටරියක් මගින් මේ බේල්ස් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.