මෙලොව නැති ගිනස් පොතට ගිය ලොව උසම එළදෙන

0
4303

ගිනස් පොතට අනුව ලොව උසම එළදෙන වන්නේ Blosom ය. ඇය අඩි 6යි අඟල් 4ක් උසයි. මේ නවතම වාර්තාව නිවේදනය කලේ ජුනි මස 25 වෙනි දිනයි. නමුත් අවාසනාවකට වයස අවුරුදු 13 ක්ව සිටි ඇය පසුගිය මැයි 26 වන දින මරණයට පත්ව තිබෙනවා.

සති අටක් වයසැතිව සිටියදී මේ එළදෙන ගෙන ගොස් රැක බලාගෙන තිබෙන්නේ Patty Meads-Hanson විසිනි. මේ එළදෙන මියගොස් තිබෙන්නේ පාදයේ ඇති වූ තුවාලයක් හේතුවෙනි. හිමිකාරිය විසින් ඇය තණ බිමක වැටී සිටියදී සොයාගෙන තිබෙනවා. ඒවන විටත් ඇයගේ වම් පාදය අසාමාන්‍යය තත්වයකයි පැවතිලා තිබෙන්නේ.

වාර්තා වලට අනුව මේ සත්වයාව බේරා ගන්නට පශු වෛද්‍යයවරුන් දෙදෙනෙකු මහත් පරිශ්‍රමයක් දැරුවත්, ඒ සියල්ල අසාර්ථක වී තිබෙනවා. ඇයගේ හිමිකාරිය Facebook තුල මෙසේ සඳහන් කර තිබිණි,

Her injury appeared to happen when she laid down, slipping in the mud, and damaging a ligament in her hip, and would never be able to stand. I had to make that hard decision – I wouldn’t let her suffer. It’s the last act of kindness you can do for an animal you love, but it sure is hard

අන්තර්ජාලය ඇසුරෙනි.