ලංකාව තුල Samsung – Nokia යුද්ධයේ ප්‍රතිඵල මෙන්න

0
2510

පසුගිය වසරේ තුන්වන කාර්තුවේදී ලංකාවට ආනයනය කළ ජංගම දුරකථතන ප්‍රමාණය මිලියනයේ සීමාව ඉක්මවා ඇත. ඒ වගේම ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන ආනයන ප්‍රතිශතය 20%ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. මෙලෙස ආනයනය කල ජංගම දුරකථන අතර 3G තාක්ෂණය සහිත ජංගම දුරකථන මිලියන 0.17 ක් පමණ ඇති බව CyberMedia සමීක්ෂණ වලින් හෙලිව ඇත. සියයට 22ක ප්‍රතිශතයක වැඩි බහුතරයක් හිමිකරගනිමින් තවමත් ජංගම දුරකථන නාම අතර ඉහළින්ම සිටින්නේ Nokia නාමයයි. එමෙන්ම පිලිවෙලින් Micormax සහ E-Tel සියයට 19 සහ සියයට 12 ක ප්‍රමාණයක් 2014 අවසන් කාර්තුවේ ආනයනය කර ඇත.

මේ සමීක්ෂණ වාර්තා අනුව ලාංකාව තුල ජංගම දුරකථන වෙළදපොල කාර්තුවෙන් කාර්තුවට 11%ක සීග්‍ර වර්ධනයක් පෙන්නුම කරන බවද, වාර්ෂිකව 43%ක වර්ධණයක් පෙන්නුම් කරයි. එම කාලපරිච්ඡේදය තුලදී ස්මාර්ට් ෆෝන් මිලියන 0.2 (ලක්ෂ 2) පමණ ආනයන කර ඇති බවත්, 20.6% ක ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කරමින් Samsung වෙළද නාමය ඉහළින්ම සිටින බවත් එම සමීක්ෂණ වාර්තා වලින් වැඩිදුරටත් හෙළිවේ. ලංකාවේ ජංගම දුරකථන වෙළඳපල තුල දීර්ඝ කාලයක් සිටි E-Tel නාමය 17.7% ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කරමින් දෙවන තැන සිටී.

එ මෙන්ම ස්මාර්ට් නොවන සාමාන්‍ය ජංගම දුරකථන වෙළඳපලේ ඉහළින්ම සිටින Nokia වෙළඳ නාමය 25.7%ක වෙළඳපල ප්‍රතිශතයක් හිමිකරගෙන ඇති අතර Micormax 20.1% ක වෙළඳපල ප්‍රතිශකයක් හිමිකරගෙන ඇත.

Source: TelecomPaper