ජංගම දුරකථන දත්ත ආරක්ෂාවට නව නීති සම්පාදනය වේ

0
2356

Smart phone සොරකම් කිරීම නිසා ඒවායේ අඩංගු රහසිගත, පුද්ගලික් තොරතුරු අන්සතු වීම විවිධ සමාජ ගැටලු රාශියකට හේතුවක් වෙලා. ඉතින් එලෙස සිදුවන හානි අවම කිරීමටත්, ස්මාර්ට් ෆෝන් සොරකම් කිරීම අඩු කිරීමත් අරමුණු කරගෙන කැලිෆෝනියාව තුළ අලෙවි කරන ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන වලට නව ආරක්ෂාකාරී උපාංගයක් එක්කළ යුතු බවට නව නීතියක් සම්පාදනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව 2015 ජූලි මසින් පසුව නිකුත් කෙරෙන සෑම ජංගම දුරකථනයක්ම Kill Switch නම් ආරක්ෂිත ක්‍රමයක් සහිතව නිකුත් විය යුතුයි. Kill Switch මඟින් සොරකම් කරන ලද ජංගම දුරකථනයක ඇති දත්ත එහි අයිතිකරුට දුර සිට වුවත් මකා දැමිය හැකියි. ඒ වගේම අවශ්‍ය නම් දුරකථනය සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රීය කර දැමීමටත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම නැවත දුරකථනය භාවිතයට ගන්නට නම් ඔබේ මුරපදය අවශ්‍ය වනවා.