පාසල් සිසුන් සඳහාම වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මාර්ගගත පරිගණක ක්‍රමලේඛන තරඟයට තව දින 7යි.

0
7474

ZoneLK Web Solutions සහ eezpal web hosting සමඟ එක්ව ශ්‍රී ලාංකීය HackerRank සමූහය SL Hack v 1.0 තරඟය ගෙන එනවා. තවද මෙම තරඟය සඳහා TeamInivo සහ Yakadaya forum හි විද්‍යුත් මාධ්‍යය සහයෝගයත් ලැබෙනවා.මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය පාසල් සිසුන් අතර පරිගණක ක්‍රමලේඛනය ප්‍රචලිත කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ආකල්ප වැඩි දියුණු කිරීමයි. මේ හරහා පාසැල් සිසුන් අතර සැඟ වී සිටින පරිගණක ක්‍රමලේඛනයෙහි දක්ෂයින් සොයා ගැනීමට හැකි වේවී. මේක විවෘත තරඟයක්. ලොව ඕනෑම කෙනෙකුට තරඟ වදින්න පුළුවන්. තරඟකරුවන් දිරි ගන්වන්නට ත්‍යාග ලබා දීමකුත් සිදු වෙනවා. නමුත් ත්‍යාග හිමිවන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය පාසැල් සිසුන්ට පමණයි.තරඟය පිළිබඳව අවධානය යොමු කලොත්, පැය 3ක් ඇතුලත විසදන්නට අභියෝග 8ක් තිබෙනවා.

මෙන්න ජයග්‍රහකයින්ට ලැබෙන ත්‍යාග,

ප්‍රථම ස්ථානය –
$100 AWS coupon
ZoneLK වෙතින් මාස 3ක් සඳහා web hosting package
eezpal වෙතින් වසර 2ක් සඳහා web hosting package
Yakadaya Forum හි VIP ගිණුමක්
Hacker Rank T-shirt

දෙවන ස්ථානය –
eezpal වෙතින් වසර 2ක් සඳහා web hosting package
ZoneLK වෙතින් මාස 3ක් සඳහා web hosting package
Hacker Rank T-shirt

තෙවන ස්ථානය සිට පස් වෙනි ස්ථානය දක්වා –
eezpal වෙතින් වසර 2ක් සඳහා web hosting package
Hacker Rank T-shirt

එක් ප්‍රශ්නයකට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දෙන සියලුම තරඟකරුවන්ට –
eezpal වෙතින් 30% Off lifetime web hosting packages
ZoneLK වෙතින් 25% Off lifetime web hosting packages

ඒවගේම හොදින් දක්ෂතා දක්වන තරඟකරුවන්ට Sunny Bird E-Solutions වෙතින් රැකියා අවස්ථා

මේ තරඟය සඳහා ලියාපදිංචි වන්න පහත ලින්ක් එක භාවිතා කරන්න.
Sign up for SL Hack v 1.0

Facebook Event Page