ගමුද අලුත් Pixel phone එකක්?

0
1427

Google සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම  Pixel phones තුනක් දැන් release කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි Pixel 4A, Pixel 5 සහ  Pixel 4A 5G යන phones. Google සමාගම කියන විදිහට ඔවුන් තවත් phones දෙකක්  ඉදිරියට release කරන්න තියෙනවා. ඔවුන් කියන විදියට මේයට හේතුව වන්නේ  Pixel 4A phone එක වෙළදපොලට එන්න  පරක්කුවිම නිසයි, ඒ දැන් තියෙන වසංගතය හෙතුවෙන්ය. අපි මේ phones price එක දිහා බැලුවොත් Pixel 4A phone එක $349, Pixel 4A 5G phone එක $499 ලෙස බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Pixel 5 සහ Pixel 4A 5G phones වලට 5G පහසුකමද ලබා දිලා තියනවා.

Google සමාගම කියන විදිහට මේ phones US, Canada, UK , Ireland, France, Germany, Japan, Taiwan, සහ Australia මුලින්ම එන බවයි. Google සමාගමේ VP of product management එක කියන විදිහට ඔවුන්ගේ මේ අලුත් 5G phones වල තාක්ෂණික තොරතුරු ඉදිරියට අන්තර්ජාලයට මුදාහරින බවයි. ඒ වගේම අපි  Pixel 4A 5G  phone එක දිහා බැලුවොත් අපිට මේ  phone එක Pixel 4A phone එකේ 5G version එක විදිහට හදුන්වන්න පුළුවන්,තව මේ Pixel 4A 5G phone එකේ display එක Pixel 4A එකේ display එකට වඩා ප්‍රමාණයෙන් ටිකක් ලොකුයි.

අපි මේ phones specs වල  දිහා බැලුවොත්,Pixel 4A එකේ සහ Pixel 4A 5G එකේ 5.81-inch 1080 x 2340 OLED display එකක්ද, 443 ppi with hole punch camera එකක්ද , 3,140mAh Battery එකක්ද,  6GB RAM එකක් සහ 128GB storage එකක් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ Pixel 4A  phone එක අගෝස්තු අනිතිමෙති pre-order කරන්න පුළුවන් ,අනිත් phones දෙකම සැප්තැම්බර් මාසය වෙද්දී pre-order කරන්න පුළුවන් බවයි  Google සමාගම ප්‍රකාශ කෙරේ.