අඩු ඉඩ ‌‌මේසයට ගැලපෙන අපූරු ‌‌මොනිටරය ‌‌මෙන්න

0
1986
Image Copyright: Samsung Display Solutions

ලොව ප්‍රමුඛතම වෙළඳ නාමයක් වන Samsung සමාගම විසින් නවතම මොනිටරයක් නිර්මාණය කර ඇති බව සඳහන් වෙනවා. ඉඩකඩ කළමනාකරණය සඳහාම නිර්මාණය කර ඇති මෙය “Samsung Space Monitor” නමින් නුදුරු අනාගතයේදීම එළිදක්වන බවත් සඳහන් වෙනවා.

මොකක්ද Samsung Space Monitor…?

“Samsung Space Monitor” මේසයක් මත සවිකළ හැකි මොනිටරයක් වන අතර අවශ්‍ය විටක එය ඉදිරිපසට සහ පසුපසට කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එමනිසා ඉඩකඩ කළමනාකරණය සඳහා මෙම මොනිටරය වඩාත් ඵලදායී උපකරණයක් වශයෙන් හැඳින්විය හැකිය.

එහා මෙහා කළහැකි ආධාරකයක් මත මෙම මොනිටරය සවිකර ඇත. එම ආධාරකය තරමක් පුළුල් වන අතර එම නිසා මොනිටරය සඳහා අවශ්‍ය වයර ද මෙම ආධාරකය තුල තැබිය හැකිය. මෙම මොනිටරය අඟල් 27 සහ අඟල් 32 වශයෙන් ප්‍රමාණ ද්විත්වයකින් නිකුත් කරන බව සඳහන් වෙනවා. අඟල් 27 සහිත මොනිටරය QHD තාක්ෂණයෙන් සහ අඟල් 32 සහිත මොනිටරය 4K UHD තාක්ෂණයෙන් යුතු වෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඉඩකඩ අඩු අපිළිවෙල මේසයක් සඳහා මෙම නවතම Samsung Space Monitor එක ඉතා හොඳ විකල්පයක් ලෙස බොහෝ ජනප්‍රිය වේයැයි කිව හැකිය.