පියාසර කරන සහයකයෙකුත් සමඟ Renault මෝටර් රථ නිපදවීම ඇරඹේ.

0
2380

Quadrocopter ආකාරයේ සහායකයා සමග පියාසරකරන (Drone flying companion) මෝටර් රථයක් පිළිබඳව සිහින මැවූ Renault ආයතනය එම මෝටර් රථ සිහිනය දැන් සැබෑ කරගෙන තිබෙනවා.මෝටර් රථයේ වහලය මත විශේෂිත තාක්ෂණයකින් මෙම ඉතා කුඩා රිය මැදිරිය මුදා හැරෙනවා. එම මැදිරිය ක්‍රියාත්මක වීම tablet මගින් හෝ ස්වයංක්‍රීයව පෙර සැලසුම් කල GPS හරහා හෝ ඔබගේ රථ ධාවන වේගයට සරිලන ලෙස අනුමාන වශයෙන් හෝ manual ලෙස පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් පවතී. එය රථය ඉදිරිපිටින් පියාසර කරමින් රථයට මාර්ගය ඉදිරියෙන් ඇතිවන බාධා දැනුම් දීමට හා රියදුරු මාර්ග තදබදයක සිර වී සිටින විට එහි ප්‍රමාණාත්මක තොරතුරු දැනගැනීමට gridlock මගින් හැකියාව ඇත. තවද මාර්ගයේ දඟකාරකම් කරන ඔබට ඔබේ රථයේ ඔබගේ දඟකාරකම් ඉහළ අහසේ සිට පටිගත කරන වීඩියෝවක් ලෙස ලබාගන්නටත් මින් අවස්ථාව හිමිවනවා.

අපූරූ වර්ණ, පැහැදිලි වක්‍රවූ බඳ, විශිෂ්ඨ අමුද්‍රව්‍ය, සහ අති අසාමාන්‍ය අභ්‍යන්තර නිමාවක් යුතුවූ මෙම මෝටර් රථ Kwid නමින් ඉදිරිපත් වී ඇත. ඉන්දියානු මෝටර් රථ වෙළඳ පොළ වෙනුවෙන්ම නිපදවා ඇති මෙම මෝටර් රථය, ඒ සමඟ එන පියාසර යානය (Drone) නිසාම, නුතන පරම්පරාවේ සිත් සොරා ගන්නට සමත් වී තිබෙනවා. Kwid මෝටර් රථ විශේෂය අනෙකුත් මෝටර් රථ මෙන් නොව එයටම අවේනික වූ ආකාරයකින් වෙළඳ පොලට එනු ඇත. ඒ මෙන්ම මෙම මෝටර් රථයේ නිෂ්පාදන සංකල්ප වලට අනුව මෙහි ඉදිරිපත් කල අදහස් තුලින් Renault හි අනාගත සැලසුම් හා නිෂ්පාදන ගැන කියවේ.