මොකක්ද මේ “reMarkable Paper Tablet” කියන්නේ

0
3865
Image Copyright: digitalartsonline.co.uk

අපිට අධ්‍යාපනික වශයෙන් හෝ රැකියමය වශයෙන් පොතක දාගන්න note එක තරම් ඔළුවටම අවශ්‍ය කරුණුටික වදින වෙන විදිහක් නැති තරම්නේ. ඒ තරම් අපි කඩදාසිය හා පෑන එක්ක ගොඩක් බැඳිලා ඉන්නේ. මෙන්න ඒ හැගීමම දැනෙන ඩිජිටල් නිශ්පාදනයක් මේ වෙනකොට වෙළඳපලට නිකුත්කරලා තියෙන්නේ. ඒ  තමයි “reMarkable Paper Tablet” එක. “reMarkable” කියන්නේ  අපි කඩදාසියක ලියනවා වගේ දැනෙන හැගෙන එකම ඩිජිටල් උපාංගය.

මේ “reMarkable Paper Tablet” එක භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන්  සටහන් සකස්කරගන්න, සටහන්  කියවන්න වගේම review කරන්න.මේ උපාංගය භාවිතා කරද්දිි අපිට දැනෙන්නේ ඇත්තටම පොතක,කොලයක ලියනවා වගේ ස්භාවික හැගීමක්. මේ tablet එකේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට මේ හරහා  internet භාවිතා කරන්න, email භාවිතා කරන්න හැකියව නැහැ. ඒ විදිහට මේ tablet එක නිර්මාණය කරන්න හේතුවෙලා තියෙන්නේ අපේ අවධානය වෙන අතකට යොමු විිම නැති කරන්න. අනෙකුත් tablet, lap,pc වලට හෝ වේවා අපේ අවධානය වෙනතකට යවන බොහෝ දේවල් ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා. නමුත් “reMarkable” කියන්නේ  එකම පරමාර්ථයකින් නිර්මාණය කරපු  උසස් ඩිජිටල් උපාංගයක්. ඒ වගේම කියන්න අවශ්‍යයි drawing කරන කෙනෙක්ටනම් මේ tablet එකෙන් සුපිරි අත්දැකිිමක් ලබාගන්න පුළුවන්.

Image Copyright: pinterest.com

“reMarkable” කියන්නේ  පෑනෙන් කඩදාසියක සටහන් ගැනීමේදී ලැබෙන අත්දැකිිම ලබා දෙන පළමු ඩිජිටල් උපාංගය. අපි “reMarkable” මත Marker එකෙන් ලියන සටහන type කරපු සටහනක් බවට  පත්කිරිිමේ හැකියව තිබෙනවා. ඒ  වගේම අපි පොතක සටහනක් තබාගැනීමේදී  සිදුකරන හැම දෙයක්ම ( highlighting, drawing etc..) මේ උපාංගයෙනුත් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා.

පෑනකුයි කඩදාසියකුයි කියන්නේ සංඛ්‍යමය ගැටළු විසදන්න අපුුරු එකතුවක්නේ. “reMarkable” හරහා මේ හැමදෙයක්ම ලෙහෙසි කරවනවා. උදාහරණයක් වශයෙන්  undo, erase, move වැනි ගොඩක් අපුුරු දේවල් මේ හරහා කරන්න පුළුවන්. තවත් විශේෂම දෙයක් වන්නේ පරිසර දූෂණය අවම කරන්න අපේ ගහකොල රැකගන්න මේ “reMarkable Paper Tablet “එක කදිම විසඳුමක් විිමයි.