මේ කිසි දෙයක් ඇත්ත නෙවෙයි කියලා හිතන්න පුළුවන්ද?

0
2575

ත්‍රිමාණ සජීවීකරණය කියන්නේ ලෝකයට අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. දැන් ත්‍රිමාණ සජීවීකරණ ලෝකය ඉතාමත් වේගයෙන් දියුණු වෙලා. කොයිතරම් දියුණු වෙලාද කියනවානම් අතිශය තාත්වික ආකාරයට ත්‍රිමාණ නිර්මාණ කරන්නටත්, ඒවා සජීවීකරණය කරන්නටත් දැන් හැකියාව ලැබිලා. මේ පහතින් දැක්වෙන තත්පර 60ක වෙළඳ දැන්වීමත් ඒ වගේ සුපිරි නිර්මාණයක්. මේ වෙළඳ දැන්වීමේ ඇති සෑම දෙයක්ම 3D Animated නිර්මාණයි. ඔව් සෑම දෙයක්ම, තීන්ත බින්දු, වීදුරු කැබලි, වායු, පළතුරු, එළවලු වගේ සෑම දෙයක්ම පරිගණකයකින් නිර්මාණය කරන ලද ඒවා කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද?

ඒත් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේවා ඇත්තම දේවල් අරගෙන රූගත කරානම් වැඩේ පහසුයි කියලා. ඒත් Alex Roman නම් මේ වෙළඳ දැන්වීම නිර්මාණය කල කෙනා නම් කියන්නේ මේ වගේ නිර්මාණයක් සත්‍ය දේවල් අරගෙන රූගත කරනවානම් වැය වන වියදම බොහෝම අධික බවයි. ඒ වගේම මේ තරම් නිරවද්‍යතාවයකින් නිර්මාණය කරන්නටත් ත්‍රිමාණ තාක්ෂණය යොදාගත් නිසා හැකියාව ලැබිලා. කොහොම වුනත් අන්තිමේදී සාපේක්ෂව අඩු වියදමකින්, සුපිරි නිර්මාණයක් කරන්න ඔහුට හැකියාව ලැබී ඇත්තේ පරිගණක සජීවකරණ තාක්ෂණය (CGI) නිසයි.

ඒ වගේම ඔහ විසින් නිර්මාණය කරපු තවත් අපූරූ සජීවීකරණ රූප පෙළහරක් තමයි මේ දැක්වෙන්නේ.

[signoff predefined=”Tech Guru Facebook Like”][/signoff]