ඩ්‍රෝන් යානා වලට ඇති ජනප්‍රියතාවය එන්න එන්නම වැඩි වීමත් සමඟ පුරා සමාගම් තම කාර්යයන් සඳහා මේවා යොදා ගැනීමට යොමු වෙනවා. Amazon සමාගමත් පසුගිය කාලේ මෙවැනිම උත්සහයන්හි නිරත වුණා. ස්විට්සර්ලන්ත තැපැල් සේවාවත් මේ ඩ්‍රෝන් යානා උපයෝගී කරගනිමින් තම තැපැල් සේවා පවත්වාගෙන යාමට සුදානම් වනවා. මේ හරහා දේශගුණික විපර්යාස නිසා ලිපි බෙදා හැරීමේ කටයුතු සඳහා සිදු වන ගැටළු මග හරවා ගන්නට හැකි වෙනු ඇත. ස්විට්සර්ලන්ත තැපැල් සේවාව, Matternet නම් ඩ්‍රෝන් යානා නිෂ්පාදන සමාගම හා එක්වයි මෙය සිදු කරන්නේ. දැනට මෙම යානා වලට කිලෝමීටර 20 ක දුරක් කිලෝග්‍රෑම් 1 ක බරක් රැගෙන යා හැකියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here