අළුත්ම OnePlus flagships.

0
1041

ඔන්න දැන් OnePlus සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම flagship phones දෙක announce කරලා තියෙන්නවා, ඒ තමයි  OnePlus 9 සහ OnePlus 9 Pro. ඉතින් මේ phones දෙක OnePlus 9 series එකේ phones වෙනවා. ඉතින් මේ OnePlus 9 phone එක OnePlus 9 Pro එකට වැඩ lower-specced සහ slightly more affordable වෙනවා. ඉතින් මේ phones දෙකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මේ phones වලට use කරලා තියෙන cameras. ඉතින් මේ cameras develop කරලා තියෙන්නේ Hasselblad සමාගමත් එක්ක එකතුවෙලා. OnePlus සමාගමට අනුව  මේ අලුත් cameras වල colors tune කරලා තියෙන්නේ more natural look එකක් දෙන විදියටයි.

ඉතින් මේ 9 Pro phone spec දිහා බැලුවොත් අපිට 120Hz refresh rate එකක් තියෙන 1440p curved display (with LPTO technology), Snapdragon 888 processor, 12GB RAM, 128/256GB of storage සහ 4,500mAh battery බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම OnePlus 9 එකේ  (no LTPO) 1080p resolution flat display 8GB RAM, Snapdragon 888 processor සහ  128/256GB of storage එකක් බාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් OnePlus 9 Pro phone එක colors දුනකින් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා, ඒ තමයි black, silver සහ green. ඒ වගේම OnePlus 9 phone එකේද colors දුනකින් තියෙනවා, ඒ colors තමයි black, light purple සහ blue. 

ඉතින් මේ 9 Pro phone එකෙන් 4K at 120fps සහ 8K at 30fps shoot කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ OnePlus 9 series phones දෙක ඉක්මනටම ලංකාවට ඒවි කියලා.