2014 වසරේ පරිසර උෂ්ණත්වය පිළිබඳ “නාසා” වාර්ථාවෙන් ලොව කැළඹේ.

0
2645

2014 වසර මෙතෙක් වාර්තා වූ ඉහළම සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය වර්තාවූ වසර වූ බව NASA ආයතනය පසුගිය දා මාධ්‍ය වෙත හෙළිකලා. National Oceanic and Atmospheric Administration හා නාසා ආයතනය සතුවූ වසර 135 ක දත්ත විශ්ලේෂණයෙනුයි මේ තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇත්තේ.

ඒ අනුව පසුගිය වසරේ භූමි උෂ්ණත්වය හා සාගර උෂ්ණත්වය ඒකාබද්ධ මධ්‍යන්‍ය උෂ්ණත්වය ෆැරන්හයිට් අංශක 58.24 ක් ( සෙල්සියස් අංශක 14.58 ක් ) වන බවත් මේ අගය 20 වන සියවසේ වාර්තා වූ උෂ්ණත්වයට වඩා ෆැරන්හයිට් 1.03 ක් පමණ ඉහළ අගයක්. ඒ වගේම භූමි උෂ්ණත්වයේ සාමාන්‍ය අගය පහුගිය සියවසට වඩා ෆැරන්හයිට් 1.80 ක් ඉහළ අතර සාගර උෂ්ණත්වයේ සාමාන්‍ය අගය ෆැරන්හයිට් 1.03 ක් ඉහළ ගොස් ඇත. භූමි උෂ්ණත්වය පමණක් සැලකූ විට පසුගිය වසර ඉතිහාසයේ සිව් වැනි ඉහළම උෂ්ණත්වය වුවත් සාගර උෂ්ණත්වය ඉතිහාසයේ ඉහළම උෂ්ණත්වය වාර්ථා වූ වසර 2014 වසර බැවින් සමස්ථ අගය සැලකූ විට 2014 වසර උෂ්ණාධිකම වසර බවට පත්වේ.

ඒ වගේම උෂ්ණාධිකම වසර අතරින් මුල් 10ම වාර්ථා වන්නේ 1998 වසරට පසුව වීමත් විශේෂත්වයක්. මේ අනුව බලන කළ ගෝලීය උෂ්ණත්වය කෙමෙන් කෙමෙන් ඉහළ යන බව ඉතාමත් පැහැදිලියි.

හරිතාගාර වායුව සීග්‍රයෙන් වායුගෝලයට එකතු වීම අතිනුත්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු සාන්ද්‍රණය ඉහළ යාම අතිනුත් පසුගිය වසර කිහිපය වාර්තා පිට වාර්තා තැබූ වසර වනවා. 2013 වසරේ මැයි මාසයේ දී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය මිලියනයට කොටස් (parts per million) 400 අගය පසුකළ අතර එය වසර 800 000කින් වාර්තා වූ වැඩිම අගයයි. CO2 සාන්ද්‍රණය සාමාන්‍යයෙන් වසර පුරා ඉහළ පහළ ගියත්, 2014 වසරේ මාස කිහිපයක්ම මිලියනයට කොටස් 400 (ppm – parts per million) අගය ඉක්මවා තිබෙනවා. දැනට පවතින කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය ආසන්න කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් වාර්ථා වන සමයේ පරිසර උෂ්ණත්වය මීට වඩා ෆැරන්හයිට් 11ක් පමණ වැඩි අතර මුහුදු මට්ටමත් මීට වඩා අඩි ගණනක් ඉහළ බවයි වාර්තා වන්නේ.

1880 වසරේ සිට 2014 වසර දක්වා ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම දැක්වෙන NASA ආයතනය විසින් නිකුත් කළ වීඩියෝ ව.

[signoff predefined=”Tech Guru Facebook Like”][/signoff]