මෝටර් බයික් පිස්සුව තියෙන ඔබට අමුතු විදිහෙ මෝටර් බයික් එකක් මෙන්න

0
3336
Image Copyright: Imglogy.com

අමුතු විදිහෙ පෙනුමක් සහිත මෝටර් බයික් එකක් පිළිබඳව මේ දිනවල කාගේත් අවධානය ලක්වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙම මෝටර් බයික් එක ප්‍රති නිෂ්පාදනයක් වීම කාගේත් අවධානය දිනා ගැනීමට හේතුවක් වී තිබෙනවා.

“Royal Enfield Himalayan” ප්‍රති නිෂ්පාදනය කිරීමට පෙර පෙනුම.
Image Copyright: gearopen.com

“Royal Enfield Himalayan SG-411” මෝටර් බයික් එක

Image Copyright: bikeexif.com

ප්‍රකට මෝටර් බයික් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන “Royal Enfield” සමාගම සහ Smoked Garage නමැති ඉන්දුනීසියානු මෝටර් බයික් නිෂ්පාදන සමාගම යන සමාගම් ද්විත්වය එකතු වී මෙම මෝටර් බයික් එක ප්‍රති නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා. මෙම මෝටර් බයික් එක සඳහා Himalayan SG-411 යන නාමය යොදාගෙන තිබෙනවා. එය සෑදී ඇත්තේ,  මෝටර් බයික් එක සඳහා යොදාගෙන ඇති එන්ජින් ධාරිතාව වන 411 යොදාගෙනය. එමෙන්ම “Himalayan” යන්න මෙහි ප්‍රධාන නාමය වශයෙන් යොදාගෙන තිබෙනවා.

Himalayan SG-411 ප්‍රති නිෂ්පාදනය කර ඇත්තේ සාමාන්‍ය පරිසර තත්වයන්ට වඩා වෙනස්, රළු පරිසර තත්වයන්ට වඩාත් උචිත වන අයුරිනි. එම නිසාම මෙම මෝටර් බයික් එක ප්‍රති නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂයෙන්ම ශක්තිමත් වානේ, සස්පෙන්සර්ස් සහ ටයර ආදී දෑ යොදාගෙන ඇති බව සඳහන් වෙනවා. මෙම මෝටර් බයික් එකේ  ඉදිරිපස සහ පසුපස දැකගැනීමට හැක්කේ ප්‍රධාන බල්බ ද්විත්වය පමණකි. තවද මෙම මෝටර් බයික් එක ගියර පහකින් සමන්විත වෙනවා. එක් අයෙකුට පමණක් භාවිතය සඳහා නිපදවා ඇති මෙය තරමක් කුඩා වෙනවා. Royal Enfield Himalayan SG-411 හි විශේෂතා වශයෙන් සුපිරි පෙනුම, ඉදිරිපස සහ පසුපස ඩිස්ක් සහිත තිරිංග, පුළුල් ශක්තිමත් ටයර සහ ආවරණය හැඳින්විය හැක.

ඔබත් මෙවැනි මෝටර් බයික් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වනවානම්, ඔබේ අදහස අනිත් යටත් දැනගන්න අපිට කියන්න.

Image Copyright: bikeexif.com
Image Copyright: bikeexif.com
Image Copyright: Bike EXIF