නුදුරේදී ලංකාවේ පැවැත්වෙන Global Azure Bootcamp

0
1828

Microsoft කිව්වම නොදන්න කෙනෙක් නැති තරම්, එකට හේතුව Microsoft කියන්නේ සුප්‍රසිද්ධ Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියේ නිර්මාතෘ සමාගම මෙන්ම ලෝකයේ තිබෙන ප්‍රධානම Technology සේවාවන් සපයන සමාගමක් නිසයි. මෙම සමාගම සපයන සේවාවන් අතර Microsoft Cloud Service එක වන “Microsoft Azure” ලෝකයේ මෙන්ම ලංකාවෙත් විශාල වශයෙන් භාවිතා කරන සේවාවක්.

Microsoft සමාගම විසින් ලෝකය පුරා  වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන “Global Azure Bootcamp” Event එකට සමගාමීව මෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ ද “Azure Bootcamp” Event එකක් පැවැත්වෙනවා. මෙහිදී Azure Cloud Service එක පිළිබඳව හැඳින්වීමක් සහ එක්දින වැඩමුළුවක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. මේ සඳහා සහභාගී වීමට ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණික ආයතනවල වෘත්තිකයන් හට සහ විශ්වවිද්‍යාල සිසු සිසුවියන් හට අවස්ථාව තිබෙනවා.

මෙම “Global Azure Bootcamp” Events 222 ක් ලොව පුරා පැවැත්වෙන අතර එයට සමගාමීව ලංකාවේ පැවැත්වෙන එකම වැඩමුළුව ලෙස මෙය හැඳින්වීමට හැකිය. මෙම අවස්ථාවට සහභාගිවීමට දැන් ඔබටත් අවස්ථාව තිබෙන අතර මේ පිළිබඳව වැඩිදුර මෙම ලිපිය අවසානයේ ඇති ලින්ක් එක මඟින් ලබාගැනීමට පුළුවන්.