අභාවකාශයේදී නාන විදිය ටිකක් වෙනස් !

0
2602

අභ්‍යාවකාශය කියන්නේ හරි අපූරු තැනක්. මීට ටික කාලයකට කළින් Karen Nyberg අභ්‍යාවකාශගාමිනිය අන්තර්ජාතික අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ (ISS) සිට ඇගේ හිස සේදීම කරණ ආකාරය ගැන අපූරු වීඩියෝවක් යූ ටියුබ් වෙත එක්කලා. ඒ වීඩියෝව අන්තර්ජාලය පුරා ජනප්‍රිය වූ අතර ඇයගේ සහායක අභ්‍යාවකාශගාමියාත් ඔහුගේ හිස සෝදන ආකාරය යූ ටියුබ් වෙත එක්කරලා. හැබැයි ඒ හිස නම් තරමක් වෙනස්. මොකද ඔහුගේ හිසේ කෙස් නැහැ.

Luca Parmitano නමින් හැඳින්වෙන ඔහු සිය හිස සෝදන්නේ උණු වතුරෙන්. කෙස් නැති හිසට වතුර ඇලී පවතින ආකාරයක් ඔයාලට දැකගන්නට පුළුවන්. අභ්‍යාවකාශයේ ගුරුත්වය නොමැති නිසා මේ ආකර්ශණයට බලපාන්නේ ප්‍රෘෂ්ඨික ආතතිය කියන බලයයි. ඒ නිසා ඔහුගේ කෙස් රහිත හිසට ජලය ඇලී පවතිනවා.

පහතින් දැක්වෙන්නේ Nyberg විසින් ඇගේ හිසකෙස් සෝදන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවයි.