ගොඩක් වෙලා ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් මේ ගැනත් සිතන්න …….

0
2838

දිගු වේලාවක් ඉඳගෙන සිටීම නිසා දියවැඩියාව(type 2 diabetes), cardiovascular disease සහ වෙනත් රෝග ඇති වීමේ අවධානම වැඩි වෙනවා. අලුත්ම අධ්‍යයන වලට අනුව බොහෝ වේලා ඉඳගෙන සිටීම විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට අහිතකර බව සොයාගෙන තිබෙනවා. මේ නිසා ඔවුන්ට පිලිකා ඇතිවීමේ අවධානම වැඩි වෙනවා. දිනකට පැය 3කට වඩා ඉඳගෙන සිටින කාන්තාවකට වඩා, දිනකට පැය 6කට වඩා ඉඳගෙන සිටින කාන්තාවනට පියයුරු පිලිකා, ඩිම්බකෝෂ ආශ්‍රිත පිලිකා (ovarian cancer) සහ ලේ පිලිකා (blood cancer) ඇති වීමේ ඉහල අවධානමක් ඇත. අධ්‍යයන ප්‍රතිඵලවලට අනුව, විවේක කාලය දිගු වේලාවක් ඉඳගෙන සිටිමින් ගත කිරීමෙන් කාන්තාවන්ට අනෙක් පිලිකා වැළදීමේ අවදානමද ඉහල යයි.

12

American Cancer Society Cancer Prevention Study II Nutrition Survey cohort ලෙස හැඳින්වූ දිගු කාලීන අධ්‍යයනයකදී පර්යේෂයකයන්, පිරිමින් 70 000 සහ ස්ත්‍රීන් 77 000 යොදාගෙන මෙම පරීක්ෂණය සිදු කර තිබෙනවා. 1992-2009 දක්වා මෙම අධ්‍යයනය වසර 17 තිස්සේ සිදුකර තිබෙනවා. මෙම කාලය අතරතුර ස්ත්‍රීන් 12 000 සහ 18 000 පිරිමින් පිලිකාවලට ගොදුරු වී තිබෙනවා.
American Cancer Society හි වසංගත රෝග පිලිබඳ විශේෂඥයෙකු වන Alpa Patel විසින් කල අධ්‍යයනයකදී සොයාගෙන තිබෙනවා, බොහෝ පිරිමින්ට මෙලෙස ඉඳගෙන සිටීමෙන් පිලිකා ඇති වීමේ අවදානම වැඩි නොවුනත් ස්ථුල බව නිසා පිලිකා වැළදීමේ අවදානම 11% පමණ ඉහලගොස් ඇති බව. පර්යේෂකයන් පෙන්වාදෙන ආකාරයට නිගමන තහවුරු කිරීමට අමතර අධ්‍යයන කිරීමට සිදු වී තිබෙනවා. එමෙන්ම,දිනකට පැය 3ක් හෝ ඊට වඩා අඩු කාලයක් ඉඳගන සිටින ස්ත්‍රීන් හා පැය 6කට වඩා ඉඳගෙන සිටින ස්ත්‍රීන් සමග සංසන්දනය කල විට වැඩි කාලයක් ඉඳගෙන සිටින අය අතුරින් 37% ආසන්න ප්‍රමාණයක් වසර 13 ක් පමණ කාලයකින් මරණයට පත් වීමේ ඉඩකඩ ඇත. පිරිමින් සඳහා මෙම අවධානම 17% ක් පමණ වේ.

13

අන්තර්ජාලය ඇසුරෙනි.