අනාගත ලෝකයේ තාක්ෂණය සමඟ නව Jaguar Land Rover නිකුත් වෙයි (Video)

1
2694

තාක්ෂණික ලෝකය සීග්‍රයෙන් දියුණු වෙමින් තිබියදී Jaguar Land Rover විසින් අපූරූ තාක්ෂණික නිර්මාණයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. Virtual Windscreen යන සංකල්පය හරහා දියුණු වූ මේ නව තාක්ෂණය මඟින් වාහනයක රියැදුරුට අවශ්‍ය දත්ත වාහනයේ Windscreen එක මත සටහන් වනු ඇති. ඒ අනුව තමන් පසුකර යන වාහනයක වේගය, ඉදිරියෙන් ඇති මාර්ග බාධක, මාර්ග සිතියම ඇතුලු තවත් බොහෝ දේ Windscreen එක මතට ප්‍රක්ශේපනය කිරීමට හැකියාව ලැබී ඇත.

මීට අමතරව හස්ත සංඥා මඟින් විවිධ විධාන ලබා දීමටත් මේ නව තාක්ෂණය භාවිතයෙන් හැකියව ලැබී ඇත. මේ සියල්ලටම වඩා බාධක මඟහැර, උපරිම වේගයකින් හා අවම ඉන්ධන භාවිතයක් සිදුවන පරිදි වාහනය ධාවනය කළ යුතු මාර්ගය ද තිරය මත සටහන් කිරීමට මේ තාක්ෂණයට හැකියාව ඇත. කෙසේ නමුත් මේ වන තෙක් Virtual Windscreen තාක්ෂණය සහිත Jaguar Land Rover රථය සාමාන්‍ය භාවිතයට නම් ලබාදී නැහැ. එසේ වුවත් මේ සුපිරි මෝටර් රථය නුදුරේදීම වෙළඳ පළට නිකුත් කිරීමටද තමන් සූදානම් බව Jaguar සමාගම පවසයි.

කෙසේ වුවත් Google විසින් පසුගිය දිනක හඳුන්වා දුන් සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය මෝටර් රථයට තරඟයක් දීමට මේ නව මෝටර් රථයට හැකිවේදැයි යන්න ගැටළුවක්.