ඉන්දියාව අභ්‍යාවකාශ තරණයට සුදානම්

0
2807

අභ්‍යාවකාශ තරණය එහෙමත් නැත්තන් අභ්‍යාවකාශය ආශ්‍රිත පරීක්ෂණ සිදුකිරීම වර්තමානයේ ඉතා ජනප්‍රිය මෙන්ම පුළුල් මාතෘකාවක්, ඒක නිසාම ගොඩක් රටවල් රොකට් නිෂ්පාදනය කිරීම සහ තමන්ගේම අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථාන පවා නිර්මාණය කරගැනීමට පෙළඹී තිබෙනවා, ඉතින් මෙම රටවල් අතරට ඉන්දියාවද නුදුරේදීමට එක්වීමට නියමිත බවට පුවතක් වාර්තා වෙනවා.

ඉන්දියානු අභ්‍යාවකාශ ඒජන්සිය(ISRO) සඳහන් කරන අන්දමට නියමුවන් සහිත ප්‍රථම අභ්‍යවකාශ තරණයට අදාළ මූලික කටයුතු ඔවුන් විසින් ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර එය “Gaganyaan” ලෙස නම් කර තිබෙනවා. එහි තේරුම ““space vehicle” in Sanskrit” ලෙස සඳහන් වන අතර ඔවුන් විසින් ඔවුන්ගේ ප්‍රථම අභ්‍යාවකාශ ගමන 75 වන ඉන්දියානු නිදහස් දිනයට සමගාමීව, එනම් 2022 වර්ෂයේදී සිදුකිරීමට නියමිතයි.

Image Copyright: techcrunch

“Indian Space Research Organization”(ISRO) හී සභාපති Dr. Kailasavadivoo Sivan පවසන ආකාරයට 2022 දී ප්‍රථම නියමුවන් සහිත අභ්‍යාවකාශ තරණයට පසුව ඔවුන්ගේ අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර. මෙම ප්‍රථම අදියර සඳහා ඉන්දියාව විසින් ඇ.ඩො. බිලියන ක ආයෝජනයක් සිදුකොට තිබෙනවා. ISRO විසින් ඉදිරි වසර කිහිපය ඇතුළතදි සුර්යා ඇතුළු ග්‍රහලෝක ගණනාවක් පිළිබඳව ගවේෂණය සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කර ඇති අතර එම ව්‍යාපෘතිය “Aditya-L1” ලෙස ඉදිරියේදී එළිදැක්වීමට නියමිත අතර ඉදිරි වසර කිහිපය ඇතුලතදී එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

මෙම නව ව්‍යාපෘතිය මඟින් අනාගතයේදී ඉන්දියාවට විශාල සේවා රැසක් ලබාගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත, එමෙන්ම අසල්වැසි රටක් ලෙස අපේ රටට ද අනාගතයේදී මෙමඟින් සේවාවන් රැසක් ලබාගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බව බලාපොරොත්තු විය හැකිය.