කවුරුත් බලාසිටි Huawei අළුත් OS එකට මොකද වෙන්නේ

0
3114

පසුගිය කාලයේදී දැඩි කතාබහක් ඇති කළ Android මෙහෙයුම් පද්දතිය සහ Huawei සමාගම ගැන තවත් අලුත්ම තොරතුරක් වාර්තා වෙනවා. ඒ Android මෙහෙයුම් පද්දතියට ආදේශකයක් විදිහට වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට සුදානම් යැයි කියූ Huawei සමාගමේ අලුත්ම මෙහෙයුම් පද්දතිය වන “Hongmeng” තවදුරටත් Android සඳහා ආදේශකයක් නොවනු ඇති බව යන ප්‍රවෘත්තියයි.

Huawei සමාගමේ ජ්‍යෙෂ්ට උප සභාපතිවරියක් වන “Catherine Chen” විසින් ප්‍රකාශකර ඇති පරිදි, Huawei සමාගම විසින් “Hongmeng” මෙහෙයුම් පද්දතිය ස්මාර්ට් දුරකථන සඳහා නිර්මාණය කර නොමැති බවත් Huawei සමාගම විසින් ඉදිරියටත් Android මෙහෙයුම් පද්දතිය තම නිෂ්පාදන සඳහා යොදාගැනීමට කටයුතු කරන බවත් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. 

පසුගිය දිනක Huawei සමාගමේ සභාපති වන Liang Hua විසින්ද ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ Huawei සමගම විසින් අනාගතයේදී “Hongmeng” මෙහෙයුම් පද්දතිය ස්මාර්ට් දුරකථන මෙහෙයුම් පද්දතියක් ලෙස සංවර්ධනය සඳහා දැනට තීරණය කර නොමැති අතර එය IOT එහෙමත් නැතිනම් “Iternet Of Things” වල ගුණාත්මක බව වර්ධනය සඳහා යොදා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

කොහොම වුවත් මෙවැනි පුවත් මතුවන්නේ Huawei සමාගමේ නවතම මහෙයුම් පද්දතිය ඉතා ඉක්මනින් වෙළඳපොළට පැමිණීමට නියමිතව තිබු පසුබිමකයි. එසේ වුවත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් Huawei සමාගම සඳහා පනවා තිබූ වෙළඳ සීමාවන් ලිහිල් කිරීමත් සමඟම Huawei සමාගම හට තිබූ බාධාවන් රැසක් නැතිවී ඇති අතර අනාගතයේදී Huawei සමාගමේ නවතම “Hongmeng” මෙහෙයුම් පද්දතිය වෙළඳපොළට පැමිණීම ගැන තවමත් එතරම් නිශ්චිත බවක් දකින්නට නැත.