දේවල් වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි !

0
2499

මීට වසර 4කට පෙර Brian Acton රැකියාවක් සොයමින් සිටියා.Yahoo සමාගමේ වසර 11ක සේවයෙන් පසුව යාහූ හි ඔහුගේ සේවය 2009 දී අවසන් කිරීමට Acton තීරණය කලා. පසුව ඔහු රැකියාවක් සොයමින් විවිධ සමාගම් වෙත ඉල්ලුම් කලා.

පහතින් දැක්වෙන්නේ Twitter සමාගමෙන් ඔහු ප්‍රතික්ෂේප වීමෙන් පසු පළ කළ twitter පණිවුඩයක්.

පසුව ඔහු facebook හි රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වූවත් ඔහුගේ එම වෑයම අසාර්ථක වූවා.

පසුව Yahoo සමාගමේ ඔහුගේ මිතුරකු වූ Jan Koum සමඟ එක්ව Brian Acton විසින් එක්තරා නිර්මාණයක් කලා. ඒ නිර්මාණය පසුගිය දා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 16කට මිලදී ගැනීමට මුලදී ඔහුව ප්‍රතික්ෂේප කළ facebook සමාගමට සිදු වුනා.

ජීවිතය හරි පුදුමයි නේද?