දැනට Snapdragon 888 එකක් තියෙන price එකෙන් අඩුම phone එක මෙන්න.

0
1117

ඔන්න දැන් Realme ඔවුන්ගේ ඇලුම phone එකක් announce කරලා තියෙන්නවා, ඒ තමයි GT5G phone එක. ඉතින් මේ phone එක flagship එකක් නොවුනත් අපිට flagship specs මේ phone එකෙන් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා.  ඉතින් මේ අලුත් එක flagship එකක් වගේ වෙන්නේ මේ GT5G phone එකේ තියෙන Qualcomm’s top-tier Snapdragon 888 chipset එක සහ අනිත් specs නිසා. ඉතින් මේ phone එකේ තියෙන අනිත් specs තමයි 120Hz screen එකක්, 12GB of RAM, 4,500mAh battery එකක් සහ 65W fast charger අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. 

ඉතින් මේ phone එකේ අනිත්  විශේෂත්වය තමයි, මිට සමාන specs තියෙන phone වලට වැඩ price එකෙන් ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ GT5G phone එකට use කරලා තියෙන processor එක වෙන්නේ Snapdragon 888 කියන processor එක, ඉතින් මේ processor එක තමයි Qualcomm සමාගමේ most powerful සහ latest processor (announced in December) වෙන්නේ. මේවෙනකොට Samsung සමාගමත් ඔවුන්ගේ latest flagship phone එක වන S21-series එකෙත් මේ Snapdragon 888 processor එක use කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියටත් මේ processor එක තියෙන phones ගොඩක් එලියට එන්න තියෙනවා. 

ඉතින් මේ GT5G phone එකේ 6.43-inch OLED screen එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා, ඒ වගේම rear cameras තුනක් බලාගන්න පුලුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ rear cameras තුන තමයි 64-megapixel main camera, 8-megapixel ultrawide එකක් සහ 2-megapixel macro camera එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ GT5G phone එක 5G and Wi-Fi 6 connectivity සහ colors තුනකින් ලබාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ phone එක ඉක්මනටම ලංකාවටත් ඒවි කියලා.