මොකක්ද මේ HDR Photography

0
3605

මොක්කද ඇත්තටම මේ HDR කියන්නේ. මේ දිනවල බහුලව බොහෝ දෙනා අතර කතා බහට ලක්වෙන ජායාරූප ගැනීමේ ක්‍රම ශිල්පයක් වන HDR ගැනයි අද අපි කතා කරන්නේ. මේ ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න එකතුවෙනවා “වීඩියෝ කතා” කරන සම්පත්.

Watch Video in Youtube